Grad Velika Gorica

Služba za unutarnju reviziju

Pročelnica Službe: Anamarija Plazonić

Telefon: 6269-976.

Služba za unutarnju reviziju:

- obavlja poslove koji se odnose na unutarnje kontrole;
- obavlja poslove koji se odnose na reviziju.

Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Velikoj Gorici (PDF)