Grad Velika Gorica

Mjesna samouprava

GRADSKE ČETVRTI I MJESNI ODBORI NA PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE

NAZIV GRADSKE ČETVRTI ILI MJESNOG ODBORA

PREDSJEDNIK

E MAIL ADRESA TELEFON

MOBITEL

BRAĆA RADIĆ Josip Kolić kolic.josip@gmail.com 091 783 8728
HRVATSKI VELIKANI Krešimir Šafranko gc.hrvatski.velikani@gorica.hr 099 3111 684
MILJENKO GRANIĆ Igor Fiolić gc.miljenko.granic@gorica.hr 01 6253 273
STARI GRAD Zoran Šestok zoran.sestok@gmail.com 098 293 138
VLADIMIR NAZOR Deniz Kaya Guneš gc.vladimir.nazor@gorica.hr 091 4800 397
KURILOVEC Damir Slojšek gc.kurilovec@gorica.hr 099 4507 604
PLESO Slavko Perković gradskacetvrtpleso@gmail.com -
RAKARJE Vedran Zobec vedran.zobec@gmail.com 098 210 736
BAPČE Nikola Huzjak mo.bapce@gmail.com 095 197 8160
BUKOVČAK Ivica Cerovski mobukovcak@gmail.com 091 554 5566
BUŠEVEC-NOVO SELO Ivana Belošević ivana.belosevic1@gmail.com 091 590 8665
CEROVSKI VRH Antonio Kosić antoniokosic986@gmail.com 091 569 6570
ČIČKA POLJANA Darinko Gučić darinko.gucic@gmail.com 099 309 9428
ČRNKOVEC Dubravko Pokupec dpokupec73@gmail.com 099 802 0810
DONJA LOMNICA Milivoj Dijanežević milivoj.dijanezevic@gmail.com 091 500 0530
DONJE PODOTOČJE Stjepan Kovačević skovacevic3@net.hr 098 323 281
DUBRANEC Željko Hrvojić zeljko.hrvojic@gmail.com 095 551 4474
GORNJA LOMNICA Dragan Perić peric.dragan2503@gmail.com 098 200 790
GORNJE PODOTOČJE Davor Štrtak mo.gornje.podotocje@gorica.hr 091 989 1993
GRADIĆI Tomislav Lukšić savjetnik.luksic@gmail.com 098 894 274
GUDCI Tomislav Naglić tomislavnaglic@gmail.com 091 620 1801
GUSTELNICA Nevenko Feljan feljann@gmail.com 098 314 879
JAGODNO Ivan Sudar ivan.sudar@net.hr 097 618 6080
KOBILIĆ Josip Vitez josip.vitez93@gmail.com 091 917 4567
KOSNICA Josip Vlašić mo.kosnica@gorica.hr 091 150 8975
KOZJAČA Damir Pukšić damirpuky@gmail.com 095 623 7277
KUČE Stjepan Fabijančić stjepan@grapro.hr 091 597 1927
LAZINA Zoran Zetić zzetic@gmail.com 091 767 2329
LEKNENO-TRNJE Mario Guzanić r6.mario@gmail.com 098 178 8291
LUKAVEC Ivica Marčec ivica.marcec@gmail.com 095 525 0096
MARKUŠEVEC Tomislav Brebrić brebrictomi92@gmail.com 098 973 9550
MIČEVEC Igor Barukčić igorbarukcic@gmail.com 099 337 7337
MRACLIN Tihomir Hubak tihomir.hubak@petrol.hr 098 308 457
NOVO ČIČE Čedomir Tomašić cedomir.tomasic@hep.hr 091 519 6008
OGULINEC Anna Duspara anna.duspara9@gmail.com 099 680 2025
OKUJE Mario Golubić golubicmario@gmail.com 091 611 3445
PETROVINA Nikolas Mastin nikolasmastin@gmail.com 091 637 0523
RAKITOVEC Jurica Kompes jurica.kompes30@gmail.com 091 921 3567
RIBNICA Tugomir Hlopec thlopec@gmail.com 091 623 3330
SELNICA Kristina Klarić kristina.klaric946@gmail.com 095 380 9394
SOP BUKEVSKI Nenad Radina radina.nenad@gmail.com 098 130 9333
STARO ČIČE Marijan Plodinec marijan.plodinec@ztc-atc.hr 091 794 9804
STRMEC BUKEVSKI Branko Krkanić karmen.krkanic1e@gmail.com 098 167 8102
ŠČITARJEVO Marijana Peher mo.scitarjevo@gmail.com 091 200 2444
ŠILJAKOVINA Dražen Lučan drazen@instal.hr 098 417 648
TUROPOLJE Zoran Smrekar zsmrekar@gmail.com 099 427 3560
VELIKA BUNA Marko Đurašin durasinmarko24@gmail.com 098 965 7606
VELIKA MLAKA Ilija Miličević ilija3884@gmail.com 098 817 502
VUKOMERIĆ Branko Matić brankomaticzg@gmail.com 091 200 5161
VUKOVINA Mario Karapandžić mo.vukovina@gorica.hr 098 188 0975