Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Javna nabava

Registar ugovora

III. promjena i dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2017. godini (PDF)

II. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2017. godini (PDF)

I. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2017. godini (PDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2017. godini (PDF)

V. promjena i dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. godini (PDF)

IV. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. godini (PDF)

III. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. godini (PDF)

II. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. godini (PDF)

I. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. godini (PDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. godini (PDF)

VI. promjena i dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini (PDF)

V. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini (PDF)

IV. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini (PDF)

III. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini (PDF)

II. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini (PDF)

I. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini (PDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini (PDF)

IV. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini (PDF)

III. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini (PDF)

II. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini (PDF)

I. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini (PDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini (PDF)

X. promjena i dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini (PDF)

IX. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini (PDF)

VIII. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini (PDF)

VII. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini (PDF)

VI. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini (PDF)

V. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini (PDF)

IV. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini (PDF)

III. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini (PDF)

II. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini (PDF)

I. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini (PDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini (PDF)

III. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012. godini (PDF)

II. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012. godini (PDF)

I. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012. godini (PDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012. godini (PDF)

Spriječavanje sukoba interesa

KLASA: 030-08/17-001/8
URBROJ: 238-31-13/02411-17-14
Velika Gorica, 16.02.2017.

Na temelju članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine” broj 120/16) Grad Velika Gorica kao javni naručitelj donosi

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE GRAD VELIKA GORICA
KAO JAVNI NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA

I.

U cilju sprječavanja sukoba interesa u području javne nabave, Grad Velika Gorica kao javni naručitelj, objavljuje da ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):
• GORICA MEDIA d.o.o. za proizvodnju i emitiranje radijskoga i televizijskog programa, te nakladništvo, Braće Radića 6, Gradići, 10410 Velika Gorica.

II.

Sukladno zakonskoj obvezi ovaj popis objavljuje se na internetskoj stranici javnog naručitelja.

Ovlaštena osoba naručitelja:
Gradonačelnik
Dražen Barišić, prof. defektologije, v. r.

Priloženo:

Izjava

Objave