Grad Velika Gorica

Grad danas

Područje Grada Velike Gorice prostire se na površini od 328,66 km2 i zahvaća Turopoljsku nizinu, dio Posavine i Vukomeričkih gorica.

S brojem 65.000 stanovnika za područje Grada i samim naseljem od preko 30.000 stanovnika, Velika Gorica zauzima šesto mjesto u Republici Hrvatskoj.

Velika Gorica je najveći i najznačajniji grad Zagrebačke županije, grad mogućnosti, grad mladih, grad velikog povijesnog i kulturnog nasljeđa, grad ekološki očuvanog okruženja, grad urbane jezgre i prelijepe ruralne okolice.

VIZIJA I MISIJA
Grad Velika Gorica sa svim svojim čimbenicima radi na gospodarskom, društvenom, obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom razvoju grada, te na unaprijeđenju kvalitete življenja na području Velike Gorice.

grad1

Grb i zastava grada

Gradsko vijeće Grada Velike Gorice, na 5. sjednici održanoj 22. srpnja 1997. godine, donijelo je Odluku o grbu i zastavi Grada Velike Gorice.

Grb Grada Velike Gorice ima oblik srcolikog štita. Na crnom polju je srebrni bik (tur) koji drži srebrnu turopoljsku vijećnicu s crvenim krovom, gore desno su tri zlatne šestokrake zvijezde, lijevo srebrni polumjesec.

Zastava Grada Velike Gorice pravokutnog je oblika s mjerom duljine stranice dva prema jedan. Zastava je crvene-bordo boje s grbom Grada Velike Gorice u sredini na sjecištu dijagonala. Grb je obrubljen zlatno-žutim rubom.

Dan grada

Dan Grada Velike Gorice obilježava se 13. prosinca, na dan sv. Lucije, zaštitnice Turopolja. Istog dana i Plemenita opčina turopoljska tradicionalno održava svoje godišnje spravišče (izbornu skupštinu).

Programi uz Dan Grada održavaju se tijekom tjedna u koji kalendarski spada Dan sv. Lucije. U te programe uključuju se gotovo svi subjekti društvenog života grada.

Javna priznanja

Od 2006. godine Grad Velika Gorica prigodom obilježavanja Dana Grada dodjeljuje javna priznanja. Javna priznanja su: Povelja Grada velike Gorice za životno djelo, Nagrada Grada Velike Gorice i Počasno građanstvo Grada Velike Gorice.

Povelja Grada Velike Gorice je najviše javno priznanje Grada koje se dodjeljuje fizičkim osobama za životno djelo na svim područjima gospodarskog, kulturnog, sportskog i društvenog života od značenja za Grad Veliku Goricu.

Nagrada Grada Velike Gorice s likom Franje Lučića dodjeljuje se za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem ili višegodišnjem razdoblju na području društvenih djelatnosti.

Nagrada Grada Velike Gorice “Krčka vrata” dodjeljuje se za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem ili višegodišnjem razdoblju u gospodarskim djelatnostima, razvitku grada i unapređenju kvalitete života građana.

Nagrada Grada Velike Gorice s likom Nikole Škrlca Lomničkog dodjeljuje se za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem ili višegodišnjem razdoblju za doprinos razvitku demokratskih političkih institucija, aktivnog građanstva, lokalne i mjesne samouprave i političke kulture.

Nagrada Grada Velike Gorice “Zlatna turopoljska podgutnica” dodjeljuje se za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem ili višegodišnjem razdoblju u jačanju ugleda i promociji Grada Velike Gorice u zemlji i svijetu.

Počasno građanstvo Grada Velike Gorice. Počasnim građaninom Grada Velike Gorice može se proglasiti fizička osoba posebno zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva i ugleda Grada Velike Gorice, njegovog odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu te za razvoj Grada ili pojedinih njegovih djelatnosti.