Grad Velika Gorica

Plan gospodarenja otpadom

Svi dokumenti objavljeni su u Službenom glasniku Grada Velike Gorice broj 4/2018. od 16. 5. 2018. godine:

1. Plan gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za razdoblje 2018.–2023.

2. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice

3. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Grada Velike Gorice

4. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš i uklanjanje nepropisno odbačenog otpada na području Grada Velike Gorice

—————————————————————————

Sklopljeni ugovori o financijskoj potpori:

1. Sklopljen ugovor o provedbi projekta edukacije i informiranja građana o pravilnom gospodarenju otpadom pod nazivom ‘Pametno gospodarenje otpadom Grada Velike Gorice’