Grad Velika Gorica

Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša

Osnovne informacije

Pročelnica: Gordana Mikulčić Krnjaja

Tel: 01 / 6269-956

Fax: 01 / 6269-963

Mail: gordana.mikulcic.krnjaja@gorica.hr

Opis i funkcija odjela:

Odjel obavlja stručne poslove pri izradi prostornih planova, pribavlja stručna rješenja i podloge potrebne za izradu prostornih planova, prati i analizira stanje u području zaštite okoliša, te prati stanje s područja geodetskih poslova.

Odjel izrađuje izvješća, programe i stručne podloge koje su bitne za izradu prostornih planova, te za zaštitu okoliša.

Odjel uspostavlja suradnju i odnose sa stručnim i znanstvenim institucijama, upravnim tijelima, građanima i organizacijama u svrhu suradnje na zajedničkoj provedbi programa i projekata prostornog planiranja i zaštite okoliša.

Dokumenti

Izvješće o stanju u prostoru Grada Velike Gorice za razdoblje od 2014 do 2018 godine/a> (Službeni glasnik br. 1/2020)

Prostorno planiranje

Popis dokumenata prostornog uređenja

Zaštita okoliša

Mjere za smanjenje razina prizemnog ozona u zraku za područje Grada Velike Gorice

Gospodarenje otpadom

Zaštita od buke
Strateška karta buke cestovnog prometa Grada Velike Gorice

Zaštita vodocrpilišta
Vodocrpilište Kosnica I faza
Elaborat zaštitnih zona vodocrpilišta Velika Gorica

Energetska učinkovitost

SECAP – akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Velike Gorice

Akcijski plan energetski održivog razvitka Velike Gorice (SEAP)

Energetski certifikati

1. Zgrada gradske uprave Grada Velike Gorice
2. Zgrada Gradskog vijeća
3. Zgrada „stare općine“
4. Veleučilište Velika Gorica
5. Vatrogasni dom JVP Velika Gorica
6. Stari grad Lukavec
7. Zgrade SRC Velika Gorica
8. Pučko otvoreno učilište Velika Gorica / Galerija Galženica
9. OŠ Vukovina / PŠ Buševec / PŠ Mraclin / PŠ Novo Čiče / PŠ Rakitovec
10. OŠ Velika Mlaka / PŠ Mičevec
11. OŠ Šćitarjevo
12. OŠ Nikole Hribara / PŠ Donja Lomnica / PŠ Gradići
13. OŠ Jurja Habdelića / PŠ Šiljakovina / PŠ Velika Buna
14. OŠ Eugena Kvaternika / PŠ Dubranec / PŠ Lukavec
15. OŠ Eugena Kumičića
16. Muzej Turopolja
17. Zgrada FA Turopolje
18. DV Žirek / PO Koprivnička / PO Zagrebačka
19. DV Velika Gorica / PO Buševec / PO Kurilovečka / PO Vukovina
20. DV Lojtrica / PO Stara škola
21. DV Ciciban / PO Kolareva

Zaštita prirode
PPS “Šumarica”, Vukomeričke gorice

Procjena utjecaja na okoliš
Zapisnik s javnog izlaganja Studije o utjecaju na okoliš, bioelektrane – toplane (BE-TO) na šumsku biomasu u Velikoj Gorici, održane dana 31.01.2012. godine