Grad Velika Gorica

Upravni odjel za mjesnu samoupravu

Osnovne informacije

Pročelnik: Dražen Bačurin

Tel: 01 / 6269 – 998

Mail: mjesna.samouprava@gorica.hr

Radno vrijeme: 7:30 h – 15:30 h

Opis i funkcija odjela:

Službaza mjesnu samoupravu obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe funkcioniranja i rada mjesne samouprave.