Grad Velika Gorica

Obavijesti

Izvješće o tržištu nekretnina za 2021. godinu za područje Grada Velike Gorice

gorica-kriloZakonom o procjeni vrijednosti nekretnina (N.N. 78/15 – u daljnjem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2015. uređuje se procjena vrijednosti nekretnina, određuju se procjenitelji, sastav i nadležnosti procjeniteljskih povjerenstava i visokog procjeniteljskog povjerenstva, nadležnosti upravnih tijela županija, Grada Zagreba i velikoga grada u provedbi zakona, metode procjenjivanja vrijednosti nekretnina, način procjene vrijednosti prava i tereta koji utječu na vrijednost nekretnine, način procjene iznosa naknade za izvlaštene nekretnine, način prikupljanja, evidentiranja, evaluacije i izdavanja podataka potrebnih za procjene vrijednosti nekretnina za sve nekretnine u Republici Hrvatskoj, neovisno o tome u čijem su vlasništvu.
» Opširnije

Obavijesti

Obavijest sudionicima u prometu: Velika Mlaka

Od ponedjeljka 04. travnja 2022. godine počinju radovi sanacije nadvožnjaka „Velika Mlaka“ (FAZA 1, 2, 3) radi čega će na Zagrebačkoj cesti (cesta ispod nadvožnjaka Velika Mlaka) biti uspostavljana privremene regulacija prometa. U privitku je izvod iz Prometnog elaborata. Završetak radova predviđa se unutar 150 dana.
» Opširnije

Obavijesti

Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

czNa temelju točke VI. stavka 2. Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju („Narodne novine“ broj 37/22), Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite objavljuje Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.
» Opširnije

Obavijesti

Natječaj za dodjelu financijskih potpora udrugama za provedbu programa i projekata iz područja poljoprivrede, lovstva i zaštite životinja u 2022. godini

Na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15. i 37/21.) i Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 2/22) gradonačelnik Grada Velike Gorice objavljuje
» Opširnije

Obavijesti

Popunite upitnik o stanju zelenila u Velikoj Gorici

gradskaupravaGrad Velika Gorica sudjeluje u EU projektu Regreen kao urbani živi laboratorij. U sklopu projekta grad provodi upitnik te poziva građane da podijele svoja razmišljanja i stavove o stanju zelenila, načinu na koji koriste prirodne površine te kako doživljavaju razne elemente zelene infrastrukture. Sam upitnik će se koristiti s ciljem dugoročnog poboljšanja kvalitete života i zdravlja građana te u svrhu izrade Strategije zelene infrastrukture.
Ako ste voljni sudjelovati popunite upitnik na slijedećoj poveznici:
» Opširnije

Obavijesti

Javni natječaj za prodaju stana u vlasništvu Grada Velike Gorice

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01.,79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09.,143/12. i 152/14.), članka 5. i članka 6. Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 01/2015.), Zaključka o provedbi javnog natječaja za prodaju stanova u vlasništvu Grada Velike Gorice, KLASA: 370-01/2022-01/11, URBROJ: 238-31-13/02130-22-1 od dana 02. 03. 2022. godine, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje Javni natječaj za prodaju stana u vlasništvu Grada Velike Gorice
» Opširnije

Obavijesti

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Velike Gorice

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj, 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01.,79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12 i 152/14), članka 7. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Velika Gorica (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 2/2010.) i Zaključka gradonačelnika, KLASA: 940-01/2022-01/38, URBROJ: 288-31-13/02130-22-1 od 07. 03. 2022. godine, raspisuje se Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Velike Gorice
» Opširnije

Vijesti

Veliko srce Velike Gorice za ukrajinske izbjeglice

gradskaupravaGrad Velika Gorica želi dobrodošlicu novim sugrađanima koji su zbog agresije morali napustiti svoju zemlju. Do sada je u Goricu došlo 50-ak osoba, uglavnom žena i djece. Svima njima omogućena je psihološka pomoć kroz razne programe u Centru za djecu, mlade i obitelj (https://centar-dmo-vg.hr). Također, za svu djecu su otvorena vrata naših vrtića i škola.
» Opširnije

Obavijesti

Obavijest umirovljenicima: uskrsnice

Obavještavamo umirovljenike s prebivalištem na području Grada Velike Gorice, koji imaju mirovinu do 2.000,00 kuna, kako mogu ostvariti pravo na isplatu uskrsnice. Mjerilo za isplatu predstavlja iznos u stavci ″mirovina″, bez zaštitnog dodatka ili drugog doplatka.
» Opširnije

Vijesti

Radovi napreduju: Vatrogasni domovi u Buševcu i Novom Čiču bit će na korist svim udrugama i mještanima

busevecNastavljaju se radovi na izgradnji vatrogasnih domova u Novom Čiču i u Buševcu. Bit će to dva velika objekta koja će služiti ne samo dobrovoljnim vatrogasnim društvima za njihovo djelovanje, već i brojnim drugim udrugama, kulturnoumjetničkim društvima koja djeluju u ovim velikogoričkim naseljima. Radove je obišao gradonačelnik Krešimir Ačkar.
» Opširnije

e-Pisarnica

Prijave komunalnih problema e-pisarnica Geoportal Grada Velike Gorice

Izvješće gradonačelnika

Izvješće gradonačelnika

Aktualni natječaji i javni pozivi

03.03.2022.
Javni poziv udrugama za predlaganje programa pozitivnog razvoja i prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih za 2022. godinu od interesa za Grad Veliku Goricu

03.03.2022.
Javni poziv udrugama za predlaganje programa za mlade za 2022. godinu od interesa za Grad Veliku Goricu

02.03.2022.
Javni poziv za financiranje programskih sadržaja pružatelja elektroničkih publikacija od interesa za Grad Veliku Goricu u 2022. godini

02.03.2022.
Javni poziv za financiranje programskih sadržaja lokalnih i regionalnih televizijskih nakladnika od interesa za Grad Veliku Goricu u 2022. godini

02.03.2022.
Javni poziv za financiranje programskih sadržaja lokalnih i regionalnih televizijskih nakladnika od interesa za Grad Veliku Goricu u 2022. godini

02.03.2022.
Javni poziv za financiranje programskih sadržaja lokalnih i regionalnih radijskih nakladnika od interesa za Grad Veliku Goricu u 2022. godini

15.02.2022.
Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora za programe/projekte udruga iz područja razvoja vatrogastva i pružanje zaštite od požara od interesa za Grad Veliku Goricu

15.02.2022.
Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte u kulturi u 2022. godini

15.02.2022.
Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskim udrugama u 2022. godini

15.02.2022.
Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga od interesa za Grad Veliku Goricu u 2022. godini

Radna mjesta u Gradskoj upravi