Grad Velika Gorica

Obavijesti

Zaključak o raspodjeli sredstava za Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu

Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 1/15 i 6/15), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 27. siječnja 2023. godine donosi Zaključak o raspodjeli sredstava za Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu

I.
Zaključkom o raspodjeli sredstava za Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu utvrđuje se raspored sredstava za programe koji će se financirati iz gradskog proračuna.

II.
Sredstva za Program iz točke I. ovoga Zaključka raspoređuju se prema prijedlogu Kulturnog vijeća na sljedeći način:

RB

UDRUGA

NAZIV PROGRAMA

PREDLOŽENA SREDSTVA

1.

Plemenita opčina turopoljska

 • Redovna djelatnost Udruge

30.527,00 €

2.

Folklorni ansambl „Turopolje“

 • Redovna djelatnost Udruge

27.547,00 €

 • Međunarodna kulturna suradnja

1.726,00 €

 • Međunarodni festival folklora

6.902,00 €

3.

Ogranak Matice hrvatske Velika Gorica

 • Matičin četvrtak, redovna djelatnost

930,00 €

 • 14. Matičin književni natječaj

465,00 €

 • Matičine čitaonice

531,00 €

 • Časopis Luč 11

1.328,00 €

 • Turopoljski dijalekt

1.925,00 €

 • Matičini susreti i ostale aktivnosti

266,00 €

4.

Ogranak Seljačke sloge Buševec

 • 18. susret pučkih kazališta kajkavskog govornog područja „KAJ- BUŠ“

1.328,00 €

 • Međunarodna kulturna suradnja

1.726,00 €

 • 21. Međunarodni festival tradicijskih glazbala

1.991,00 €

 • Turopoljska svadba

3.000,00 €

5.

KUD „Gradići“

 • 8. Etno dječja likovna kolonija

730,00 €

 • Međunarodna kulturna suradnja

1.726,00 €

6.

KUD „Nova zora“

 • 27. Vojkovi dani

1.394,00 €

 • Međunarodna kulturna suradnja

2.655,00 €

7.

KUD „Dučec“

 • Dani sv. Vida

664,00 €

 • Međunarodna kulturna suradnja

1.726,00 €

 • Dučecove spelancije

1.062,00 €

8.

KUD „Čiče“

 • Očuvanje tradicije sjetve i prerade lana te radionice snovanje i tkanje na tkalačkom stanu

598,00 €

 • Međunarodna kulturna suradnja

1.726,00 €

 • 18. Međunarodna smotra folklora „Ivanje u Čiču“

2.655,00 €

 • Upoznavanje mladih s tradicijom drvenog graditeljstva

876,00 €

9.

Vukovina u srcu

 • „Vidim, čujem i mirišem ljeto“

1.195,00 €

10.

Platforma, obrt za medije i usluge

 • Predstava za djecu: Pia Mia i čudesan safari

1.195,00 €

 • O’glede – festival izvedbenih umjetnosti

797,00 €

11.

KUD Mičevec

 • Međunarodna kulturna suradnja

1.726,00 €

12.

Etno udruga Kurilovec

 • Jesen u Kurilovcu

133,00 €

 • Božić u Kurilovcu

133,00 €

 • Jurjevo u Kurilovcu

133,00 €

 • Održavanje web stranice

133,00 €

13.

Udruga umjetnika SPARK

 • Manifestacije i ostale aktivnosti u kulturi

266,00 €

14.

Hrvatska udruga Ars organi Sisciae

 • Festival drvenih kapela Sancta Barbara

2.655,00 €

15.

KUD Šćitarjevo

 • 17. srpanjski susreti

400,00 €

16.

Društvo žena „Anđela Lovreković“ Mraclin

 • Po starinski

200,00 €

17.

KUD Stari grad Lukavec

 • Međunarodna kulturna suradnja

1.726,00 €

18.

Udruga žena Kozjača

 • Božić po starinski

200,00 €

19.

Turopoljske mažoretkinje

 • Advent u plesnom ritmu

400,00 €

20.

VIS Jane

 • Međunarodna kulturna suradnja

2.655,00 €

21.

Centar za kreativno pisanje

 • Napiši priču

638,00 €

22.

Udruga mala opera

 • Priča o harfi – multimedijalni koncert

598,00 €

23.

Anina glazbaonica, obrt za poduku

 • Mjuzikl program – „Cvijeće male Ide

280,00 €

24.

Udruga KulTur

 • Svi za kulturu, kultura za sve 2

200,00 €

25.

Hrvatski sabor kulture

 • 34. susret hrvatskih plesnih ansambala

531,00 €

26.

Plesni klub Barbara

 • Svibanj u Andautoniji

266,00 €

OTKUP KNJIGA, ČASOPISA I DRUGE UMJETNIČKE PRODUKCIJE OD ZNAČAJA ZA GVG

1.

Nada Mihoković Kumrić

 • „Priče za velike i male mudroljupce“ autorice Nade Mihoković Kumrić

20 kom – 252,18 €

2.

Ogranak seljačke sloge Buševec

 • „Veliki i mali Buševec“ autorice Ivanke Rožić

20 kom – 132,73 €

III.
Sredstva iz točke II. ovoga Zaključka osigurana su u proračunu Grada Velike Gorice za 2023. godinu, u Razdjelu 007 – Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti u Poticanje kulturnog, umjetničkog i znanstvenog stvaralaštva koji se provodi kroz Aktivnost – Redovna djelatnost udruga za očuvanje tradicijske kulture na stavci rashoda 38 – Tekuće donacije, kroz Aktivnost – Manifestacije i ostale aktivnosti u kulturi na stavci rashoda 38 – Tekuće donacije i kroz Aktivnost – Nabava literature na stavci rashoda 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

IV.
S nositeljima programa Grad potpisuje ugovor o korištenju sredstava kojim se utvrđuju obveze i način korištenja sredstava.
Nositelji programa obvezni su sredstva koristiti samo za namjene utvrđene programom i ugovorom.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.