Grad Velika Gorica

Obavijesti

Istraživanje geotermalnog potencijala za potrebe toplinarstva: snimanje 2D seizmičkih podataka na prostoru grada Velike Gorice

azu_logoNacionalnim planom oporavka i otpornosti (NPOO), pod ciljem „Poticanje energetske učinkovitosti, toplinarstva i obnovljivih izvora energije za dekarbonizaciju energetskog sektora“ Agencija za ugljikovodike određena je kao provoditelj navedenog cilja.

U sklopu projekta, a koji je financiran sredstvima Europskih fondova, izvode se preliminarne istražne aktivnosti za geotermalne vode, a koje bi se koristile za potrebe toplinarstva.
Ovim putem Vas obavještavamo o izvođenju planiranih geofizičkih radova u sklopu snimanja 2D seizmike, a u svrhu istraživanja geotermalnog potencijala na području grada Velike Gorice.
Na prostoru snimanja započeli su geodetski radovi kolčenja točaka snimanja te su postavljane oznake sa zastavicama koje će nakon snimanja biti uklonjene. Snimanje 2D seizmičkih podataka na području Velike Gorice započeti će 9. siječnja 2023. g. te će trajati desetak dana.

Eventualne štete koje nastanu uslijed seizmičkih mjerenja procijeniti će se odmah nakon završetka radova o čemu će vlasnici/korisnici zemljišta biti na vrijeme obaviješteni. Odštetni zahtjevi biti će dostavljeni svim vlasnicima/korisnicima zemljišta.

Ovim putem molimo građane za razumijevanje i nesmetani rad ekipa Agencije za ugljikovodike, te da ne diraju postavljene oznake i geofone na zemljištima, kao i drugu opremu kako ne bi došlo do oštećenja.