Grad Velika Gorica

Vijesti

Započeli radovi na Poduzetničkom inkubatoru; vrijednost radova 26 milijuna kuna

inkubator1Gradonačelnik Krešimir Ačkar sa suradnicima obišao je danas radove na trenutno jednom od najvećih gradskih projekata, izgradnji velikogoričkog Poduzetničkog inkubatora. Ukupna vrijednost projekta iznosi 26.197.557,69 HRK, od čega 21.250.000,00 HRK sredstava sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te 4.947.557,69 HRK sredstava korisnika. Razdoblje provedbe projekta je od 1.3.2021. do 31.12.2023. godine.

Cilj projekta je podići razinu pozitivne poduzetničke klime i rasta zapošljavanja na širem području grada Velike Gorice. Specifični cilj je pokrenuti infrastrukturne ali i profesionalne kapacitete za poticaj MSP-ovima uz suradnju sa srednjim i visokim školama koje djeluju na području grada.

Ciljane skupine su mladi s inovativnim idejama i željom pokretanja vlastitog poduzeća kroz mogućnost stjecanja novih vještina i znanja da ojačaju svoje ideje, steknu samopouzdanje i razviju svoje tržište. Drugu ciljanu skupinu čine učenici i studenti koji će kroz izvođenje prakse i stjecanja kontakta s poduzetništvom i poduzetničkom klimom razviti poduzetničke vještine i praktična iskustva, a što će im omogućiti bolju poziciju na tržištu rada nakon završetka obrazovanja. Treća ciljana skupina su poduzetnici do pet godina starosti koji će dobiti pristup suvremenim znanjima i uslugama te boljem međusobnom umrežavanju i povezivanju.

Projekt je usmjeren postojećim MSP-ovima i lokalnom (nezaposlenom) stanovništvu koje će dobiti povoljnu, dostupnu i opremljenu poduzetničku infrastrukturu sa lepezom usluga za osnivanje i razvoj tvrtki/start-upova te lokalnoj samoupravi koja će imati korist i od manje nezaposlenosti, jačanja poduzetničkih potpornih institucija te jačeg gospodarstva općenito.
U okviru projekta VG Poduzetnički inkubator, predviđa se izgradnja poduzetničkog inkubatora ukupne površine 2.031,5 m² bruto građevinske površine, odnosno tlocrtne površine od 1.137,4 m², i neto korisne površine zgrade 1.845,10 m².

Unutar samog inkubatora na dvije razine nalazit će se 31 ured namijenjen poduzetnicima, 24 radna mjesta u zajedničkom radnom prostoru za poduzetnike početnike, dvije manje dvorane za sastanke, velika modularna dvorana ukupnog kapaciteta 150 mjesta sa svom popratnom opremom i tehnikom. Predviđene su 3 prostorije (mini labovi) za smještaj specijalizirane opreme (ICT) koju će moći koristiti svi korisnici inkubatora, poput: 3D skenera, 3D printera i drona opremljenog posebnom kamerom za potrebe edukacije projektnog dionika VG Veleučilišta. Osim navedene opreme još se predviđa i oprema dvorane za sastanke, velike konferencijske dvorane, kompjuterske sobe, sustava za pristup i nadzor te oprema računalima.

Projekt izgradnje i opremanja VG Poduzetničkog inkubatora osnažiti će početak poslovanja poduzetnika početnika kroz niže troškove u početnim godinama poslovanja te kroz pružanje savjetovanja svim korisnicima poslovnih prostora, kontinuirano educiranje te mentoriranje. Obzirom na trenutan manjak ovakvog sadržaja, vrlo brzo se očekuje popunjavanje svih kapaciteta inkubatora nakon početka rada.

inkubator2