Grad Velika Gorica

Vijesti

Privremene liste kandidata za dodjelu stipendija Grada Velike Gorice za školsku godinu 2022./2023.

Temeljem Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 5/21) i Odluke o utvrđivanju broja i iznosa stipendija Grada Velike Gorice te o raspisivanju natječaja za dodjelu Stipendije Grada Velike Gorice za školsku godinu 2022./2023., Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Velike Gorice objavljuje Privremene listae kandidata za dodjelu stipendija Grada Velike Gorice za školsku godinu 2022./2023.

Sudionici natječaja imaju pravo uputiti pisani prigovor na prijedlog Privremene liste kandidata u roku 8 dana od dana objavljivanja liste.
Pisani prigovor upućuje se Gradonačelniku Grada Velike Gorice g. Krešimiru Ačkaru na adresu: Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica.
Gradonačelnik je dužan donijeti odluku o prigovoru u roku od 8 dana nakon isteka roka za prigovor. Odluka o prigovoru je konačna.
Liste reda prvenstva moguće je pomicati, ovisno o slobodnim mjestima u svakoj kategoriji, a prema ostvarenim bodovima.

Konačna lista objaviti će se nakon donošenja odluke o eventualnim prigovorima.

Privremene liste kandidata za dodjelu stipendije Grada Velike Gorice nalaze se u privitku, u tablici Excel formata.

Privremene liste kandidata (MS Excel)