Grad Velika Gorica

Obavijesti

Obavijest o isplati božićnice umirovljenicima

Obavještavamo umirovljenike koji imaju mirovinu do 2.000,00 kuna (računajući tuzemnu i inozemnu mirovinu ukupno) i korisnike nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem na području Grada Velike Gorice, kako mogu ostvariti pravo na isplatu božićnice. Mjerilo za isplatu božićnice umirovljenicima predstavlja iznos u stavci ″mirovina″, bez dodataka.

GRAD VELIKA GORICA OVE GODINE RADI NOVU EVIDENCIJU UMIROVLJENIKA/KORISNIKA NACIONALNE NAKNADE. STOGA NAGLAŠAVAMO KAKO OVE GODINE SVI UMIROVLJENICI KOJI IMAJU MIROVINU DO 2.000,00 KN I SVI KORISNICI NACIONALNE NAKNADE MORAJU PREDATI ZAHTJEV ZA ISPLATU BOŽIĆNICE U GRAD VELIKU GORICU.

Ispunjen i potpisan Obrazac za prijavu i pripadajući prilozi predaju se u Grad Veliku Goricu, Trg kralja Tomislava 34, (šalter u prizemlju), radnim danom od 09.00. – 15,00 sati, a navedenu dokumentaciju moguće je skenirati i poslati na mail adresu bozicnice@gorica.hr

Uz popunjeni obrazac potrebno je obavezno priložiti:
• dokaz o prebivalištu (kopija osobne iskaznice ili uvjerenja o prebivalištu),
• dokaz o visini mirovine (odrezak od mirovine za prethodni mjesec ili obavijest poslovnih banaka o mirovinskim primanjima ili potvrda o visini mirovine izdana od HZMO-a ne starija od mjesec dana ili Rješenje o mirovini)
• dokaz o ostvarivanju prava na nacionalnu naknadu za starije osobe ( Rješenje i/ili obavijest poslovnih banaka o isplati nacionalne naknade za prethodni mjesec)
• kopiju dokumenta iz kojeg je vidljiv OIB korisnika

ISTIČEMO KAKO OVE GODINE ISPUNJEN OBRAZAC I TRAŽENE DOKUMENTE U GRAD TREBAJU DOSTAVITI I UMIROVLJENICI/KORISNICI NACIONALNE NAKNADE KOJI SU VEĆ OSTVARIVALI PRAVO NA BOŽIĆNICU I USKRSNICU PRETHODNIH GODINA.

PRIJAVE SE ZAPRIMAJU DO 12.12.2022. GODINE.

ISPLATA BOŽIĆNICE BIT ĆE U POSLOVNICAMA FINA-E, U RAZDOBLJU OD 21.11.2022. – 24.12.2022. GODINE.
Molimo umirovljenike da poštuju propisane rokove jer nakon njihovog proteka neće biti moguće ostvariti pravo na božićnicu.
Sve dodatne informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti na broj tel 6269-918 ili 6269-938.

Prijavni obrazac (Word) I (PDF)