Grad Velika Gorica

Obavijesti

Obavijest o načinu ostvarivanja prava na isplatu novčane naknade redovnim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Grada Velike Gorice

Od 7. rujna 2022. godine moguće je podnijeti Zahtjev za ostvarivanje prava na isplatu novčane naknade sukladno Zaključku o isplati novčane naknade redovnim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Grada Velike Gorice (KLASA: 024-02/2022-02/156 URBROJ: 238-31-13/02130-22-1), a svrha isplate je nabava udžbenika i ostalih obrazovnih materijala potrebnih za pohađanje srednje škole u školskoj godini 2022./2023.

Učenici srednjih škola mogu dobiti novčanu naknadu od 800,00 kuna pod uvjetom da su redovni učenici srednje škole i da imaju prebivalište na području Grada Velike Gorice.

Zahtjev za ostvarivanje prava na isplatu novčane naknade Upravnom odjelu za predškolski odgoj, školstvo i šport podnose učenici samostalno, a za malodobne učenike njihovi roditelji/skrbnici.

Uz zahtjev se obvezno prilažu sljedeći dokumenti:
a) dokaz o prebivalištu učenika na području Grada Velike Gorice (preslika osobne iskaznice, uvjerenje o prebivalištu ili drugi dokaz o prebivalištu)
b) presliku kartice tekućeg ili žiro računa učenika kojem se isplaćuje novčana naknada
c) dokaz/potvrdu o redovnom pohađanju srednje škole

Napomena: Učenici koji polaze Gimnaziju Velika Gorica, Ekonomsku školu Velika Gorica, Srednju strukovnu školu Velika Gorica i Zrakoplovno tehničku školu Rudolfa Perešina ne trebaju dostaviti dokumente pod c), jer za njih postoji vjerodostojna evidencija škola.

Zahtjevi s navedenim dokazima se podnose radnim danom od 7. do 30. rujna 2022. godine:
– u holu Gradske uprave, Trg kralja Tomislava 34, u vremenu od 9.00 do 15.00 sati
– u holu srednjoškolskog centra na adresi Ul. kralja S. Tomaševića 25, od 12.00 do 14.00 sati
– na adresu elektroničke pošte: srednja@gorica.hr

VAŽNO!
Ako svoje zahtjeve dostavljate putem elektroničke pošte, molimo Vas da zahtjevu priložite skenirane dokumente, a ne fotografije dokumenata.

Priloženo:

Zahtjev – obrazac (MS Word) I (PDF)