Grad Velika Gorica

Vijesti

Povećanje prometne sigurnosti na raskrižju u Velikoj Mlaki

mlaka2U srijedu 20.07.2022. započeti će se sa izvođenjem radova na unaprjeđenju rada semaforskog uređaja na raskrižju Zagrebačke ulice – Ulice Nikole Kramarića – NC Ž310900 u naselju Velika Mlaka. Radovi će se izvoditi od 20.07.2022. do 31.08.2022. godine. Promet će se odvijati sukladno elaboratu privremene regulacije prometa.

Predviđenom rekonstrukcijom provest će se ugradnja nove tehnologije, implementacija neophodnih sklopova nadogradnje postojećeg semaforskog uređaja, raspodjela predmetne opreme unutar zone raskrižja, zamjena postojećih semaforskih stupova, dodavanje novih semaforskih lanterni i sl.

Radovi će se odvijati na središnjim građevinskim otocima na glavnom i sporednom privozu, na trokutastim otocima te dijelom na južnom privozu NC Ž310900. Sukladno tome radovi će biti podijeljeni u četiri faze. Uvođenjem faznog izvođenja radova nastojat će se provesti sva projektna rješenja uz što manje usporavanje prometnog toka.

Kako se u isto vrijeme izvode radovi i na nadvožnjaku koji se nalazi istočno od raskrižja na kojem se izvode radovi na unaprjeđenju rada semaforskog uređaja pri izradi prometnog elaborata uzeta je u obzir i regulacija prometa na istome te je prometna signalizacija prilagođena tako da privremena regulacija prometa na raskrižju neće imati utjecaja na već postojeću privremenu regulaciju prometa na nadvožnjaku.

mlaka