Grad Velika Gorica

Obavijesti

Najava 7. sjednice Gradskog vijeća

vijeceNa temelju članka 27. stavak 2. točka 3. Poslovnika Gradskog vijeća (Službeni glasnik GVG 1/21) sazvana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice za 30. lipnja 2022. godine s početkom u 9,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti i prava za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice za 2021. godinu

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Velike Gorice za 2021. godinu i Financijsko izvješće za 2021. godinu

3. Izvješće o stanju provedbe godišnjeg Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2021. godinu

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Velika Gorica za 2021. godinu i Financijsko izvješće za 2021. godinu

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja Turopolja za 2021. godinu i Financijsko izvješće za 2021. godinu

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica za 2021. godinu i Financijsko izvješće za 2021. godinu

7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica za 2021. godinu i Financijsko izvješće za 2021. godinu

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Ciciban“ za pedagošku godinu 2020/2021. i Financijsko izvješće za 2021. godinu

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Lojtrica“ za pedagošku godinu 2020/2021. i Financijsko izvješće za 2021. godinu

10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Velika Gorica“ za pedagošku godinu 2020/2021. i Financijsko izvješće za 2021. godinu

11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Žirek“ za pedagošku godinu 2020/2021. i Financijsko izvješće za 2021. godinu

12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Ustanove za upravljanje Športsko rekreacijskim centrom Velika Gorica za 2021. godinu i Financijsko izvješće za 2021. godinu

13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice športskih udruga Grada Velike Gorice za 2021. godinu i Financijsko izvješće za 2021. godinu

14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Razvojne agencije Grada Velika Gorica – VE – GO -RA za 2021. godinu

15. Prijedlog Zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za mjesnu samoupravu

16. Prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Grada Velike Gorice

17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. kod Hrvatske poštanske banke d.d.

18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkog društva VG Vodoopskrba d.o.o. kod OTP banke d.d.

19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkog društva VG Čistoća d.o.o. kod OTP banke d.d.

20. Informacija o EU projektu Velika Gorica „Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracija Velika Gorica“

Materijali za 7. sjednicu Gradskog vijeća (OneDrive)