Grad Velika Gorica

Vijesti

EU projekt „Aktivni uz podršku – širenje socijalnih usluga na području UA Zagreb“

euU 2020. godini Grad Velika Gorica je sudjelovao kao partner u projektnoj prijavi pod nazivom „Aktivni uz podršku – širenje socijalnih usluga na području UA Zagreb“. Prijavitelj projektne prijave je bila Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga, Domobranska 4, 10000 Zagreb, a projektni partneri su: Grad Zagreb i Grad Velika Gorica.

Sredinom lipnja 2021. godine Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije donio je odluku o prolasku projektnog prijedloga u fazu tri „Donošenje odluke o financiranju“.

Dana 1. studenoga 2021. godine Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014-2020, UP.02.2.2.15.0013.
Shodno navedenom, a uzevši u obzir epidemiološke okolnosti, dana 15. prosinca 2021. godine putem ZOOM platforme održana je inicijalna konferencija ESF projekta „Aktivni uz podršku – širenje socijalnih usluga na području UA Zagreb“, gdje se ukratko prezentirao projekt, njegovi ciljevi, rezultati, aktivnosti.

Projekt doprinosi rješavanju problema nedovoljnih kapaciteta i vrsta socijalnih usluga u zajednici koje će omogućiti prevenciju institucionalizacije osoba starije životne dobi na području grada Zagreba i grada Velike Gorice.

Opći cilj projekta je:

- poticanje prijelaza s institucionalnih socijalnih usluga na usluge zajednice,
Specifični ciljevi projekta su:
- pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije,
- podizanje svijesti javnosti, razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucionalnih usluga,
- provedba aktivnosti pomoći u kući, mobilnog stručnog tima, savjetovanja i pomaganja za osobe starije životne dobi,
- jačanje kapaciteta stručnjaka i osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije.

Razdoblje provedbe projekta je 22 mjeseca (od 1. studenoga 2021. godine do 1. rujna 2023. godine), a ukupna vrijednost projekta je 1.999.893,00 kuna, što je i ukupan iznos bespovratnih sredstava. Sredstva osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske čine 15%, a potpora Europske unije 85%.

Uloga Grada Velike Gorice u projektu je kroz aktivnu suradnju s projektnim partnerima te Udrugom umirovljenika grada Velike Gorice (kao projektnim suradnikom) doprinijeti ispunjavanju specifičnih ciljeva projekta.

Provedbom svih navedenih usluga kroz ovaj projekt omogućit će se prevencija institucionalizacije osoba starije životne dobi i poboljšati kvaliteta njihovog života.

aktivni-logo

Priopćenje za medije (PDF)