Grad Velika Gorica

Obavijesti

Upitnik: Idejno rješenje (koncept) revitalizacije kanala Želin i povezivanja urbanog dijela Velike Gorice s rijekom Odrom

zelinGrad Velika Gorica je pristupio izradi Idejnog rješenja (koncepta) revitalizacije kanala Želin i povezivanja urbanog dijela Velike Gorice s rijekom Odrom koji se provodi za potrebe i u sklopu projekta REGREEN, financiranog u okviru programa Europske unije Horizon 2020 (Obzor 2020).

Projektom će se dati prijedlog za povećanje vrijednosti usluga ekosustava na području kanala Želin primjenom rješenja temeljenih na prirodi (NBS) i prijedlog za djelomičnu revitalizaciju kanala. Uz navedeno, projektom će se dati i prijedlozi za razvoj zelene infrastrukture Grada Velike Gorice povezivanjem rijeke Odre, jezera Čiče i urbane strukture Velike Gorice zelenim koridorom, pješačkim i biciklističkim stazama te vodenim površinama.
Obuhvat revitalizacije odnosi se na kanal Želin od Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda tj. avionske piste Zrakoplovnog tehničkog centra do Posavske ulice u Novom Čiču.

Za potrebe izrade predmetnog idejnog rješenja, provodi se društveno istraživanje, a cilj je uključivanje korisnika prostora (stanovnike Grada Velike Gorice) kako bi se dobile informacije o stavovima vezano za postojeće stanje te ideje i potrebe za buduće uređenje. Teme na koje se odnosi online upitnik su revitalizacija kanala Želin i razvoj zelene infrastrukture Grada Velike Gorice.

IDEJNO RJEŠENJE – Revitalizacija kanala Želin (google.com)