Grad Velika Gorica

Obavijesti

Obavijest o vremenu i mjestu provođenju javnog otvaranja ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta

Na temelju članka 7. stavka 2., Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 47/19) te objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice od 07. travnja 2021. godine KLASA: 320-02/21-03/05 URBROJ: 238-31-10/110-2021-3, Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice objavljuje Obavijest o vremenu i mjestu provođenju javnog otvaranja ponuda

Javno otvaranje pristiglih ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice i službenim stranicama Grada Velike Gorice http://www.gorica.hr/2021/04/javni-natjecaj-za-zakuppoljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-republike-hrvatske-na-podrucju-grada-velikegorice-3/, dana 07. travnja 2021. godine provest će dana 15. lipnja 2021. godine u 09,00 sati u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37, Velika Gorica Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.