- Grad Velika Gorica - http://www.gorica.hr -

Natječaj za dodjelu Stipendija Grada Velike Gorice za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva za školsku godinu 2021./2022.

Posted By exporter-7 On 28.06.2021. @ 10:53 In Vijesti | Comments Disabled

Gradonačelnik Grada Velike Gorice temeljem članka 12. Pravilnika o dodjeli stipendija Grada Velike Gorice za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 01/2018.) Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje Natječaj za dodjelu Stipendija Grada Velike Gorice za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva za školsku godinu 2021./2022.

I.
Predmet ovog Natječaja je dodjela stipendija Grada Velike Gorice za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva.

Natječaj će se objaviti na stranicama Grada Velike Gorice danom donošenja.

Prijave za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja zaprimat će se
od 06. rujna do 30. rujna 2021.

II.
Grad Velika Gorica dodijelit će 30 stipendija za učenike prvih razreda u trogodišnjem programu obrazovanja, a prema utvrđenoj Listi deficitarnih zanimanja za školsku godinu 2021./2022. i to:

1.

alatničar

24.

kuhar

2.

armirač

25.

limar

3.

autoelektričar

26.

mesar

4.

autolakirer

27.

monter suhe gradnje

5.

autolimar

28.

pediker

6.

automehaničar

29.

pekar

7.

automehatroničar

30.

plinoinstalater

8.

bravar

31.

podopolagač

9.

CNC operater

32.

pomoćni kuhar i slastičar

10.

dimnjačar

33.

slastičar

11.

elektroinstalater

34.

soboslikar-ličilac

12.

elektromehaničar

35.

staklar

13.

elektromonter

36.

stolar

14.

elektroničar -mehaničar

37.

strojobravar

15.

fasader

38.

tapetar

16.

frizer

39.

tesar

17.

instalater grijanja i klimatizacije

40.

tokar

18.

keramičar

41.

vodoinstalater

19.

klesar

42.

zidar

20.

konobar

43.

zlatar

21.

kozmetičar

22.

krojač

23.

krovopokrivač

III.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
- da su redovni učenici prvog razreda u trogodišnjem programu obrazovanja za deficitarna zanimanja
- da imaju prebivalište na području Grada Velike Gorice najmanje 3 godine
- da su državljani Republike Hrvatske

IV.
Stipendija Grada Velike Gorice dodjeljuje se u iznosu od 500,00 kuna mjesečno, za deset mjeseci,
računajući od 1. rujna 2020.

V.
Kriteriji za utvrđivanje liste prvenstva kandidata za dodjelu stipendije je opći uspjeh u VII. i VIII. razredu utvrđen na osnovi prosječne ocjene.

VI.
Korisnici Stipendije mogu nastaviti koristiti Stipendiju do kraja trogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja pod uvjetom da uspješno završe razred za koji su stipendirani i ne promijene prebivalište.

VII.
Uz obrazac PRIJAVA na natječaj za dodjelu stipendija za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

I.
• POTVRDA o upisu u prvi razred za školsku godinu 2021./2022. -ovjeren od škole s navedenim zanimanjem koje učenik upisuje
• svjedodžbe 7. i 8. razreda (preslika)
• domovnica (preslika)
• potvrda o prebivalištu izdana u MUP-u
• obrazac – Izjava sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka

II.
• dodatna dokumentacija, dostavit će se samo po zahtjevu Povjerenstva
- Potvrda o prihodima ostvarenih iz plaća, mirovina, drugog dohotka ili prihod iz obrta,
poljoprivrede i šumarstva za članove zajedničkog kućanstva za 2020.

VIII.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavit će se na oglasnoj ploči Grada Velike Gorice i putem obavijesti kandidatima.
Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor Gradonačelniku na Prijedlog liste kandidata u roku 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste. Odluka o prigovoru je konačna.
Povjerenstvo utvrđuje konačnu listu kandidata za dodjelu stipendija.

Na temelju konačne liste Gradonačelnik Grada Velike Gorice i stipendist potpisuju Ugovor o stipendiranju.
Ukoliko netko od kandidata odustane od stipendije u vrijeme potpisivanja ugovora za 1. razred, ista se dodjeljuje prvom na Listi koji nije dobio stipendiju.

IX.
Stipendija se vraća ako stipendist ne završi razred za koji se stipendira, promijeni prebivalište izvan Grada Velike Gorice.
Učenici dobitnici stipendije ne mogu istovremeno primati i druge stipendije.

X.
Nakon završetka natječaja priloženi se dokumenti ne vraćaju kandidatima.

XI.
Prijave za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja sa svom traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: Grad Velika Gorica, Pisarnica (šalter broj 1) Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica.

Informacije: Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU ,
na adresi: Trg kralja Tomislava 16, VG, telefon: 5559 436., 5520 522

Dokumentacija [1] (ZIP)


Article printed from Grad Velika Gorica: http://www.gorica.hr

URL to article: http://www.gorica.hr/2021/06/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-grada-velike-gorice-za-ucenike-prvih-razreda-koji-se-obrazuju-za-deficitarna-zanimanja-za-potrebe-obrtnistva-za-skolsku-godinu-2021-2022/

URLs in this post:

[1] Dokumentacija: http://www.gorica.hr/dok2021/deficitarna2122.zip

Grad Velika Gorica - Gorica.hr - Službeni gradski portal