Grad Velika Gorica

Obavijesti

Zaključak o raspodjeli sredstava za programe/projekte udruga iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga od interesa za Grad Veliku Goricu za 2021. godinu

Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/15. i 6/15.), zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Krešimir Ačkar dana 04. svibnja 2021. godine, donosi Zaključak o raspodjeli sredstava za programe/projekte udruga iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga od interesa za Grad Veliku Goricu za 2021. godinu

I.
Zaključkom o raspodjeli sredstava za programe/projekte udruga iz područja socijalno- humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga od interesa za Grad Veliku Goricu za 2021. godinu utvrđuje se raspored sredstava za programe udruga kojima je odobreno financiranje programa.

II.
Sredstva za programe/projekte udruga iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga od interesa za Grad Veliku Goricu za 2021. godinu raspoređuju se na sljedeći način:

PROGRAMI IZ PODRUČJA SOCIJALNO-HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

Udruga Naziv programa /projekta

Odobrena sredstva /kn

Udruga umirovljenika Grada Velike Gorice „Prevencijom, oporavkom i liječenjem do kvalitetnijeg života“

120.000,00

Udruga osoba s invaliditetom –„Suncokret“ Velika Gorica „Program Suncokret za 2021. godinu“

75.000,00

Udruga „Sunčica- Velika Gorica“ „Kraći vrtićki program predškolskog odgoja, obrazovanja i rehabilitacije“

50.000,00

Igraonica za djecu s teškoćama u razvoju „RAZIGRANA UČIONICA U SUNČICI“

10.000,00

SUH –podružnica Velika Gorica „Zdraviji i sretniji u trećoj dobi“

35.000,00

Udruga „Edukcijom protiv raka dojke Zagrebačke županije“ „Zdravlje za žene, žene za zdravlje“

25.000,00

Udruga slijepih Zagreb „Podrška slijepim i visoko slabovidnim osobama s područja Grada Velike Gorice za život u zajednici“

20.000,00

Udruženje „Djeca prva“ Igrom do škole -VG

15.000,00

Judo klub osoba s invaliditetom „FUJI“ Napredak članova i jačanje kapaciteta voditelja Judo kluba osoba s invaliditetom „FUJI“

15.000,00

Udruga invalida rada Zagreba „Zdravi i sigurni na kvadrat“

15.000,00

Društvo žena Buševec „Pomoć bližnjima“

15.000,00

KLA „Branko Lang“ „Obiteljska terapija liječenih alkoholičara“

15.000,00

KLA „August Šenoa“ „Rehabilitacija i resocijalizacija liječenih alkoholičara i članova njihovih obitelji“

15.000,00

KLA „Marko Orešković“ „Rehabilitacija i resocijalizacija liječenih alkoholičara i članova njihovih obitelji“

15.000,00

KLA „Vladimir Nazor“ „Sve za bolji život bez alkohola“

12.500,00

Udruga umirovljenika i građana „ZLATNA DOB“ Velika Gorica „Aktivnostima do zdravlja i pomoć umirovljenicima“

12.000,00

Udruga „VG DIJABETIČAR“ „Socijalno-humanitarna pomoć građana“

10.000,00

Hrvatski akademski centar primijenjenog nutricionizma „Pravilna prehrana u adolescenciji kao temelj kvalitetnog života“

10.000,00

Klub umirovljenih školnika odgojno obrazovnih ustanova grada Velike Gorice  te općina Kravarsko, Pokupsko i Orle „Poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi-umirovljenika-članova KUŠ-a“

6.000,00

Udruga udomitelja „Toplo srce“ „I mi želimo ljubav i obitelj-2021“

5.000,00

UKUPNO:

495.500,00 kn

PROGRAMI UDRUGA PROISTEKLIH IZ DOMOVINSKOG RATA

Udruga Naziv programa projekta

Predložena sredstva / kn

Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Velika Gorica „Savjetovalište za HRVI i branitelje te članove njihovih obitelji“

50.000,00

Malonogometni turnir

20.000,00

Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata RH –Ogranak Velika Gorica „Psihosocijalna rehabilitacija hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji“

35.000,00

Udruga pripadnika 153.brigade HV-Velika Gorica „Program rada udruge za 2021.godinu“

35.000,00

Udruga veterana Domovinskog rata Velika Gorica „Promicanje vrijednosti i značaja Domovinskog rata -2021“

30.000,00

Nezavisni dragovoljci hrvatski Zagrebačke županije-podružnica Velika Gorica „Obilježavanje jubileja, spomendana, športski susreti, resocijalizacija“

25.000,00

Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata  91. Grada Velike Gorice „Redoviti rad udruge  te obilježavanje obljetnica stradavanja hrvatskih branitelja i civila u Domovinskom ratu“

20.000,00

Udruga udovica hrvatskih branitelja Domovinskog rata grada Velike Gorice

„Obilježavanje sjećanja na sve poginule branitelje te svih važnih obljetnica iz Domovinskog rata, hodočašća i posjet mjestima stradavanja u Domovinskom ratu“

20.000,00

Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a, Klub Velika Gorica „Rad s članovima Kluba PTSP-a Velika Gorica“

20.000,00

Udruga roditelja poginulih  branitelja Domovinskog rata grada Zagreba „Očuvanje sjećanja na poginule hrvatske branitelje i Domovinski rat“

12.500,00

„Psihofizičko osnaživanje i briga o roditeljima i njihovom zdravlju“

12.500,00

Udruga djece hrvatskih branitelja Domovinskog rata Velika Gorica „Psihosocijalna rehabilitacija djece hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kroz sportska natjecanja i druženja, obilježavanje obljetnica i blagdana“

10.000,00

UKUPNO:

290.000,00 kn

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana su u proračunu Grada Velike Gorice za 2021. godinu, u Razdjelu 007 – Upravni odjel za društvene djelatnosti u Programu Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu koji se provodi kroz Aktivnost – Potpore za programe socijalno-humanitarnog i zdravstvenog značaja -na stavci rashoda 381 – Tekuće donacije te Aktivnost -Potpore za programe braniteljskih udruga-na stavci rashoda 381-Tekuće donacije.

IV.
S nositeljima programa zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika će potpisati ugovor o korištenju sredstava kojim se utvrđuju obveze i način korištenja sredstava.
Nositelji programa obvezni su sredstva koristiti samo za namjene utvrđene programom i ugovorom.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.