Grad Velika Gorica

Obavijesti

Obavijest o daljnjem postupanju – pomoć za obnovu zgrada oštećenih u potresima

Sukladno odredbama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine br. 102/20. i 10/21.) i Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ( Narodne novine br. 17/21.) uklanjanje uništenih građevina ili obnova oštećenih, gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresom provodi se na temelju odluka koje donosi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Temeljem navedenog, potrebno je da vlasnici oštećenih zgrada podnesu svoje zahtjeve nadležnom Ministarstvu na propisanim obrascima.
Obrasci za podnošenje zahtjeva dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva na sljedećem linku:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine – Obnova zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i u Zagrebačkoj županiji osim općina Kravarsko i Pokupsko (gov.hr)

Potrebno je istaknuti kako je postupak prijave šteta na PN obrascima u Gradu Velika Gorica, žurno, odmah nakon potresa započeo sukladno odredbama Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine br. 16/19.).
No, budući nadležan zakon za postupak obnove – članak 4. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine br. 102/20. i 10/21.) navodi kako se odredbe Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine br. 16/19.) kojima se uređuje davanje novčane pomoći ne primjenjuju u odnosu na vlasnike odnosno suvlasnike zgrada koje se obnavljaju ili se uklanjanju na temelju navedenog Zakona, UPOZORAVAMO VAS na potrebu podnošenja zahtjeva na gore propisani način.

UPUTE :

KAKO PODNIJETI ZAHTJEV ZA OBNOVU?
Elektronički: pomoću usluge e-Obnova u sustavu e-Građani.
Osobno ili poštom: popunjeni obrasci zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb, s naznakom: Zahtjev – obnova nakon potresa.

DO KAD TREBA PODNIJETI ZAHTJEV?
Do 30. lipnja 2021.
– za novčanu pomoć pri izradi glavnog projekta rekonstrukcije postojeće zgrade oštećene u potresu (isplata slijedi nakon dostave završnog izvješća nadzornog inženjera)
Do 31. prosinca 2021.
– za novčanu pomoć radi privremene zaštite postojeće zgrade oštećene u potresu
– za uklanjanje zgrade uništene u potresu
Do 31. prosinca 2025.
– za uklanjanje obiteljske kuće uništene u potresu
– za gradnju zamjenske obiteljske kuće
– za dodjelu novčane pomoći umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće
Do 31. prosinca 2027.
– za konstrukcijsku obnovu zgrade
– za novčanu pomoć radi konstrukcijske obnove zgrade
Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti putem sljedećih poveznica:

Obrazac 1 – Zahtjev za oslobađanje osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrada i gradnju zamjenske obiteljske kuće
Obrazac 2a – Zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće obiteljske kuće s jednom stambenom jedinicom
Obrazac 2b – Zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće obiteljske kuće s dva ili tri posebna dijela
Obrazac 2c – Zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće višestambene, stambeno-poslovne ili poslovne zgrade
Obrazac 3 – Zahtjev za uklanjanje potresom uništene postojeće višestambene, stambeno-poslovne, poslovne zgrade i obiteljske kuće
Obrazac 4 – Zahtjev za gradnju zamjenske obiteljske kuće
Obrazac 5 – Zahtjev za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene, stambeno-poslovne, poslovne zgrade, obiteljske kuće
Obrazac 6 – Zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene, stambeno-poslovne, poslovne zgrade ili obiteljske kuće
Obrazac 7 – Zahtjev za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće
Obrazac 8 – Zahtjev za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće višestambene, stambeno-poslovne, poslovne zgrade ili obiteljske kuće

Prikaz postupka prema Zakonu o obnovi zgrada i podzakonskim aktima na sljedećem linku:

POSTUPAK_PREMA_ZAKONU_O_OBNOVI_ZGRADA-2021.pdf (gov.hr)

Grad Velika Gorica
informacije na tel: 6269-900 ( soba 313 )
mob: 099/582 – 6041