Grad Velika Gorica

Obavijesti

Započela detaljna mjerenja jezera Čiče

batimetrijaGeodetski fakultet proveo je batimetrijska mjerenja uz obalu jezera Čiče. Radi ispitivanja stabilnosti obale duž zadanih profila, mjerena je dubina jezera te njeni pokosi.

Batimetrijska mjerenja izvode se suvremenim ultrazvučnim dubinomjerima sa jednom zrakom (single beam) ili višesnopnim ultrazvučnim dubinomjerom (multibeam). Rezultati izmjere mogu se interpretirati u 2D i/ili 3D te kartografskim prikazom, a sve u analognom ili digitalnom obliku.
Nakon dostave rezultata, ishodit će se službeni nalaz o stanju ovog dijela jezera nakon nedavnih potresa.

Ovo je početno mjerenje jezera, nakon kojeg će se provesti i detaljno snimanje cijelog jezera.