Grad Velika Gorica

Vijesti

Prijedlog liste za dodjelu bespovratne financijske potpore iz gradskog proračuna za zaštitu i održavanje tradicijske graditeljske baštine Turopolja

Temeljem članka 10. Pravilnika o dodjeli financijskih potpora iz gradskog proračuna za zaštitu i održavanje tradicijske graditeljske baštine Turopolja (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 3/2017), Povjerenstvo za provedbu Projekta obnove tradicijske graditeljske baštine Turopolja objavljuje Prijedlog liste za dodjelu bespovratne financijske potpore iz gradskog proračuna za zaštitu i održavanje tradicijske graditeljske baštine Turopolja

Red. broj.

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

ADRESA OBJEKTA

UKUP.BROJ BODOVA

IZNOS

FINANCIJSKE POTPORE

1.

Siniša Bačić, Drage Gervaisa 6,

Zagreb.

k.č. 285/1

k.o.Mraclin

Vladimira Nazora 22

23

9.000,00

2.

Galeković Mirjana, Mraclin,

Augusta Piezze 4, Jarun

Zagreb

k.č.414

k.o.Mraclin

L. Galekovića  5

25

4.100,00

3.

Meštrović Slavko, Gudci 32

k.č.br. 2344/1

k.o. Lukavec

24

34.000,00

4.

Lastrić Vesna, Br. Cvetko 13

Turopolje

k.č.28 i 29

k.o. Mraclin

Braće Radića 110

28

12.200,00

5.

Korenić Sušec Jana, Jagodno 103

k.č. br. 243/1, 245/1

k.o. Ribnica

26

35.300,00

6.

Kruljac Zvonko Dolenec 57

Buševec

k.č.br. 405

k.o. Buševec

22

33.000,00

U skladu s člankom 11. Pravilnika o dodjeli bespovratne financijske potpore iz gradskog proračuna za obnovu tradicijske graditeljske baštine Turopolja (Sl. gl.. GVG 3/2017), Podnositelj prijave ima pravo prigovora na prijedlog Liste u roku od 8 dana. Prigovor se dostavlja u pisanom obliku Povjerenstvu, osobno u pisarnicu ili poštom na adresu: Grad Velika Gorica, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica, uz naznaku: „Projekt obnove tradicijske graditeljske baštine-Prigovor na listu“.