Grad Velika Gorica

Obavijesti

Najava 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

vijecevg22. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice sazvana je za 08. srpnja 2020. godine s početkom u 9,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2019. godinu
a.) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2019. godinu
b.) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2019. godinu
c.) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2019. godinu
d.) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Velike Gorice za 2019. godinu
e.) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2019. godinu
f.) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2019. godinu
g.) Izvješće o provedbi Programa djelovanja za mlade Grada Velike Gorice za 2019. godinu
h.) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2019. godinu
i.) Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture
j.) Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture

2. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019.

3. Izvješće o radu davatelja javne usluge VG Čistoća d.o.o.

4. Prijedlog Odluke o određivanju mjesta na javno-prometnim površinama na kojima se može obavljati trgovina na malo putem kioska

5. Prijedlog Strategije izjednačavanja mogućnosti i prava za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice

6. Izvješće o sprečavanju i ilegalnom odbacivanju otpada u okoliš na području Grada Velike Gorice

Materijali za 22. sjednicu Gradskog vijeća (OneDrive)