Grad Velika Gorica

Obavijesti

Sazvana 19. sjednica Gradskog vijeća

vijecevg19. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice sazvana je za 23. siječnja 2020. godine s početkom u 14,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice

2. Prijedlog Odluke o osnivanju Radne zone Rakitovec

3. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice

Materijali za 19. sjednicu Gradskog vijeća (OneDrive)