Grad Velika Gorica

Obavijesti

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone ''Kušanec – Istok''

Dana 20. rujna 2019. godine Gradonačelnik Grada Velike Gorice donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš l. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone ”Kušanec – Istok”, KLASA:350-07/2019-01/80, URBROJ:238-31-13/02130-2019-1 temeljem koje je Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije proveo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone ”Kušanec – Istok”.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone ”Kušanec – Istok”, utvrđeno je da I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone ”Kušanec – Istok” neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš pa se na osnovu toga donosi Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone ”Kušanec – Istok”.

Odluka (PDF)