Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javna rasprava u postupku zasebnog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Športsko rekreacijskog centra Velika Gorica

Temeljem odredbe članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Velike Gorice o provođenju javne rasprave u postupku zasebnog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Športsko rekreacijskog centra Velika Gorica, KLASA: 350-07/2019-01/125, URBROJ: 238-31-13/02130-19-1 od 20. prosinca 2019. godine, Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice objavljuje Javnu raspravu u postupku zasebnog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Športsko rekreacijskog centra Velika Gorica

Pozivaju se svi zainteresirani građani, predstavnici udruga i ostali na sudjelovanje u javnoj raspravi u postupku zasebnog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Športsko rekreacijskog centra Velika Gorica.

Javna rasprava trajat će od 27.12.2019. – 10.01.2020. godine.

Detaljni plan uređenja Športsko rekreacijskog centra Velika Gorica za koji se provodi postupak zasebnog stavljanja izvan snage, izložit će se tijekom trajanja javne rasprave na javni uvid u zgradi Gradske uprave Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica, soba 421, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati, a dostupan je i na mrežnoj stranici Grada Velike Gorice: http://www.gorica.hr/prostorni-planovi/

Javno izlaganje o razlozima zasebnog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Športsko rekreacijskog centra Velika Gorica održat će se 07.01.2020. godine s početkom u 13:00 sati u Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica, Zagrebačka 37.

Stručna tumačenja tijekom trajanja javne rasprave osigurat će Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice.

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se tijekom trajanja javne rasprave, do zaključno 10.01.2020. godine, dostaviti Upravnom odjelu za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice, 10410 Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, poštom ili putem pisarnice.