- Grad Velika Gorica - http://www.gorica.hr -

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama

Posted By Gorica.hr On 15.10.2019. @ 12:05 In Obavijesti | Comments Disabled

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste, na području katastarskih općina na području PUK-a Zagreb, Odjel za katastar nekretnina Velika Gorica ,k.o. Velika Mlaka, k.o. Šćitarjevo, k.o. Kurilovec, k.o. Gradići,  k.o. Velika Buna, k.o. Kozjača, k.o. Donja Lomnica, k.o. Mičevec.

Obavještavamo nositelje prava na katastarskim česticama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste, da je Grad Velika Gorica kao upravitelj, započeo 21.05.2019. godine obilježavanje granica zemljišta na kojem su izvedene nerazvrstane ceste i  postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta u navedenim katastarskim općinama, na slijedećim  lokacijama:

1. K.O. VELIKA MLAKA

K.O. Velika Mlaka

Broj ceste

Oznaka ceste

Katastarske čestice

Dužina ceste (m)

1. Ulica Kovači - dio 1023/9

52

2. Produžetak Jakuševečke ulice, Grad Zagreb prema Mičevcu 1491, 427/1, 427/2, 427/3

371

UKUPNO:

423

2. K.O. ŠĆITARJEVO

K.O. Šćitarjevo

Broj ceste

Oznaka ceste

Katastarske čestice

Dužina ceste (m)

1. NC ŽC 306800, Šćitarjevo – dio 461/1, 416/3

560

UKUPNO:

560

3. K.O. KURILOVEC

K.O. Kurilovec

Broj ceste

Oznaka ceste

Katastarske čestice

Dužina ceste (m)

1. Ulica A.K. Miošića, (od Kolodvorske ulice do crkve sv. Petra i Pavla). 596/20, 596/19, 597/56, 597/64, 597/61, 597/59, 597/57, 597/15, 599/16, 600/40, 600/42, 600/44, 601/32, 601/33, 602/18, 603/18, 604/15, 605/15, 606/16, 923/4,

447

2. Ulica Slavka Kolara (dio NC ŽC 311700, od „Kanala II“ do ulice A.K. Miošića). 595/3, 595/2, 620/16, 622/4, 622/5, 622/3, 624/1, 624/43, 624/44, 624/40, 622/1, 621/1, 621/2, 621/3, 621/4, 622/7, 624/47, 624/48, 624/46, 923/5, 885/5, 885/6

316

3. Ulica Slavka Kolara – dio NC VG 103 (uz zgrade k.br. 39, 41-43B, 45-47B, 75A, 77-87) 595/2, 629/2, 628/3, 633/1, 635/2, 628/1, 631/3, 632/3, 632/4, 630/4, 631/4, 632/5, 632/6

671

4. Kurilovečka ulica, (od ulice Matice hrvatske do ulice A.K. Miošića). 639/1, 638/18, 648/11, 649/6, 637/3, 637/6, 639/2, 650/6, 650/12, 637/4

328

UKUPNO:

1 762

4. K.O. GRADIĆI

K.O. Gradići

Broj ceste

Oznaka ceste

Katastarske čestice

Dužina ceste (m)

1. Ulica kneza Ljudevita Posavskog, (od Kauflanada do Kolodvorske ulice) 1123, 1121, 1122, 1126, 1125, 1129, 1127, 1131, 1130, 214/4, 218/3, 219/66, 220/7, 221/8, 222/4, 223/5, 224/3, 225/5, 226/3, 227/5, 227/6, 228/5, 230/10, 230/17, 230/18, 230/11, 230/13, 235/14, 113/2

869

2. Ulica A.K. Miošića, (od Kolodvorske ulice do ceste (NC ŽC 329900) za Gradiće) 1107/3, 248/4-6, 248/8-10, 252/7, 252/8, 249/2, 246/3, 257/2, 1099/8, 221/10, 219/65, 252/2, 214/2-3, 258/3, 259/3, 260/2-3, 261/2-3, 262/2-3, 263/2-3, 264/2-3, 265/2-3, 266/2-3, 267/2-3, 268/2-3, 269/2-3, 270/3-5, 210/4, 210/7, 271/2, 272/2, 273/2, 274/4-6, 205/3, 205/5, 203/2-3, 202/2-3, 201/4-5, 275/3-4, 276/2, 277/2, 278/2, 279/3-4, 280/4, 200/2, 198/2-3, 197/2-3, 196/3, 196/8, 281/8, 281/6, 281/4, 195/3, 195/5, 298/3, 1099/1, 193/4, 193/5, 193/10-11, 193/8

1045

3. NC ŽC 329900 (od zgrade Vodocrpilišta do ulice kralja Tomislava u Gradićima) 193/9, 193/3, 1116/3, 193/6, 193/12, 298/9, 298/2, 1105/4, 365/2, 365/4-8, 1106/2, 1106/5, 380/13-19, 452/1, 453/74-80, 453/85-91, 451/20-25;

1450

K.O. Donja Lomnica
2320/2, 2320/3, 787/1, 787/2, 787/3, 786/2, 786/5, 788/2, 788/8, 788/7, 789/2, 789/3, 790/2, 790/4, 790/3, 2286/2, 791/1, 791/3, 920/2-4, 921/7, 922/7, 2320/1, 922/6

UKUPNO:

3 364

Za navedene nerazvrstane ceste izrađeni su geodetski elaborati u svrhu upisa nerazvrstanih cesta u katastar i zemljišnu knjigu, temeljem članka 123. – 133. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/2011.). Geodetske  elaborate izradila je  tvrtka  Geoprojekt d.o.o. iz Zagreba, V Ravnice br. 4.

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s navedenim nerazvrstanim cestama mogu  izvršiti uvid u  izrađene geodetske elaborate izvedenog stanja, prema slijedećem rasporedu :

Katastarska općina

Lokacija

Datum izlaganja

Vrijeme izlaganja

VELIKA MLAKA

Društveni dom „Čardak“,

Trg Majke Hrvatice 7, Velika Mlaka,

21.10.2019.

09.00-10.00 h

KURILOVEC

Društveni i vatrogasni dom Kurilovec, Velika Gorica, Horvatova 57

21.10.2019.

10.30-12.00 h

GRADIĆI

Društveni i vatrogasni dom Kurilovec, Velika Gorica, Horvatova 57

21.10.2019.

12.00-14.00 h

ŠĆITARJEVO

Sportski dom  Obrezina

21.10.2019.

14.30-15.30 h

Javni poziv bit će objavljen u tiskanom izdanju časopisa VG Danas.


Article printed from Grad Velika Gorica: http://www.gorica.hr

URL to article: http://www.gorica.hr/2019/10/javni-poziv-nositeljima-prava-na-nekretninama/

Grad Velika Gorica - Gorica.hr - Službeni gradski portal