Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv na podnošenje zahtjeva za dodjelom nagrade za izvrsnost u 2019. godini

stipendije2Temeljem članka 7. Odluke o nagrađivanju izvrsnosti učenika osnovnih i srednjih škola s područja Grada Velike Gorice te njihovih mentora (KLASA: 602-02/2019-01/98 URBROJ: 238-31-13/02130-19-1) od 23. listopada 2019. godine, Grad Velika Gorica objavljuje Javni poziv na podnošenje zahtjeva za dodjelom nagrade za izvrsnost u 2019. godini

I.

Grad Velika Gorica će za 2019. godinu dodijeliti Nagrade za izvrsnost učenicima osnovnih i srednjih škola s područja Grada Velike Gorice te njihovim mentorima temeljem Odluke o nagrađivanju izvrsnosti učenika osnovnih i srednjih škola s područja Grada Velike Gorice te njihovih mentora (KLASA: 602-02/2019-01/98 URBROJ: 238-31-13/02130-19-1) od 23. listopada 2019. godine.

II.
KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADA:

1. Nagrada se dodjeljuje učenicima za osvojeno 1., 2. ili 3. mjesto u pojedinačnim i ekipnim državnim natjecanjima za koja se jednoznačno može utvrditi poredak nagrađenih učenika ili ekipa, prema broju bodova ili osvojenom mjestu/rangu
2. Nagrada se dodjeljuje mentorima za stručno vođenje učenika iz prethodnog stavka

Napomena: Državna natjecanja za koja će se dodjeljivati nagrada moraju biti obuhvaćena Katalogom natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske (Agencija za odgoj i obrazovanje), Katalogom smotri radova i natjecanja učenika i učenica srednjih škola Republike Hrvatske u strukovnim disciplinama (Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) i Propisnikom državnog prvenstva Školskih sportskih društava Republike Hrvatske (Hrvatski školski sportski savez).

III.
VISINA NAGRADE PREMA KRITERIJIMA:

Vrsta natjecanja

Osvojeno mjesto

Iznos nagrade (neto)

Pojedinačna natjecanja učenika 1. mjesto

1.000,00 kn

2. mjesto

800,00 kn

3. mjesto

600,00 kn

Ekipna natjecanja učenika

1. mjesto

750,00 kn

2. mjesto

600,00 kn

3. mjesto

500,00 kn

Mentori učenicima

-

500,00 kn

IV.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA:

Zahtjeve za dodjelom nagrade za izvrsnost na propisanom će obrascu s potrebnim podacima Upravnom odjelu za predškolski odgoj, školstvo i šport podnositi osobno učenici i njihovi mentori ili roditelj/staratelj za malodobne učenike.

V.

Uz Zahtjev za dodjelom nagrade za izvrsnost, potrebno je priložiti:
1. Presliku osobne iskaznice za učenika/mentora ili Uvjerenje o prebivalištu za učenika
2. Presliku žiro ili tekućeg računa učenika/mentora ili roditelja/staratelja učenika
3. Dokaz o skrbništvu za malodobne učenike koji žive samo s jednim roditeljem

Grad Velika Gorica zadržava pravo uvida u originale dokumenata.

VI.
Zahtjevi za dodjelom nagrade za izvrsnost se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno na sljedeću adresu:
Grad Velika Gorica,
Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i šport
Trg kralja Tomislava 34
10410 Velika Gorica

s napomenom „Prijava za dodjelu nagrade za izvrsnost“.

VII.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA:

Rok za podnošenje Zahtjeva za dodjelom nagrada za izvrsnost je 29. studenog 2019. godine.

Za sve informacije možete se obratiti na e-mail: skolstvo@gorica.hr ili telefon: 62 69 915

Priloženo:

Zahtjev – učenik (MS Word)

Zahtjev – mentor (MS Word)