Grad Velika Gorica

Vijesti

Stigli novi spremnici za staklo

staklo1U ponedjeljak 2. 9. 2019. godine, u sklopu Ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sklopljenog između Grada Velike Gorice i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH, obavljena je prva primopredaja novih spremnika za odvojeno sakupljanje otpadnog stakla, koje je proizvela i isporučila velikogorička tvrtka KOVA d.o.o. iz Mraclina.

Nabava spremnika financira se sredstvima Kohezijskog fonda Europske unije u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.–2020.“, specifični cilj 6i1 „Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta“.

Isporuka prvih 10 od ukupno 140 zvonastih metalnih spremnika za staklo omogućit će VG Čistoći da pojača broj spremnika za odvojeno sakupljanje staklene ambalaže koji se nalaze, a i ubuduće će se nalaziti na javnim površinama Grada Velike Gorice, dok će stambene zgrade, zbog veće gustoće stanovnika, imati svoje zasebne spremnike za odvojeno sakupljanje stakla.

U novome sustavu odvojenog sakupljanja otpada „na kućnom pragu“ korisnici će imati odvojene spremnike za plastičnu/metalnu ambalažu, papir/karton, biootpad i miješani komunalni otpad, a oni koji imaju uvjeta i to žele moći će od VG Čistoće dobiti i besplatni vrtni komposter.

Isporukom svih nabrojanih posuda, koju će također izvršiti Fond za zaštitu okoliša i enegretsku učinkovitost kao posredničko tijelo programa, Grad Velika Gorica bit će spreman i opremljen za dostizanje ciljeva gospodarenja otpadom zadanih Programom gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice.

staklo2