Grad Velika Gorica

Obavijesti

Obavijest umirovljenicima

Obavještavamo umirovljenike s prebivalištem na području Grada Velike Gorice, koji imaju mirovinu do 2.000,00 kuna, kako mogu ostvariti pravo na isplatu božićnice.

Mjerilo za isplatu predstavlja iznos u stavci ″mirovina″, bez zaštitnog dodatka ili drugog doplatka.

U razdoblju od 07.10.2019. do 01.11.2019. godine, umirovljenici moraju predati ispunjeni Obrazac za prijavu u Evidenciju umirovljenika Grada Velike Gorice u svrhu isplate božićnice.

Obrazac i pripadajući prilozi predaju se u Grad Veliku Goricu, Trg kralja Tomislava 34, (šalter u prizemlju), od 08.30. – 14.30 sati.

Obrazac se može preuzeti na web stranici Grada Velike Gorice, na porti gradske uprave te u udrugama umirovljenika.

Uz popunjen obrazac obavezno treba priložiti:

• presliku osobne iskaznice (obostrano),
• odrezak od mirovine za prethodni mjesec ili obavijest poslovnih banaka o mirovinskim i invalidskim primanjima ili potvrdu o visini mirovine izdanu od HZMO-a. Umirovljenici koji primaju inozemnu i tuzemnu mirovinu moraju priložiti dokaze o visini obje mirovine,
• presliku dokumenta iz kojeg je vidljiv OIB umirovljenika.

Umirovljenicima koji primaju mirovinu do 1.000,00 kuna bit će isplaćena božićnica u iznosu od 400,00 kuna, a umirovljenicima koji primaju mirovinu od 1.000,01 kune do 2.000,00 bit će isplaćena božićnica u iznosu od 200,00 kuna.

Isplata božićnice umirovljenicima bit će u poslovnicama FINA-e, u razdoblju od 18.11.2019. – 24.12.2019. godine.

Kako bi preuzeli božićnicu umirovljenici moraju doći osobno, ponijeti osobnu iskaznicu te dokument iz kojeg je vidljiv OIB.

U slučaju spriječenosti dolaska umirovljenika, božićnicu može preuzeti i druga osoba koja mora predočiti svoju osobnu iskaznicu te osobnu iskaznicu i dokument iz kojeg je vidljiv OIB korisnika božićnice.

Sve dodatne informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti na broj tel 6269-918 ili 6269-938.

Obrazac za prijavu u evidenciju umirovljenika (MS Word)