Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: uporaba građevine stambene namjene


I. Pozivamo 23 suvlasnika k.č.br. 785/1, i k.č.br. 784/1, obje k.o. Vukovina na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za
- uporabu građevine stambene namjene,
- uporabu građevine stambene namjene (pomoćna),
- uporabu građevine stambene namjene (pomoćna),
- uporabu građevine stambene namjene (pomoćna),
na novoformiranoj građevnoj čestici koja se formira iz dijelova k.č.br. 786/1, k.č.br. 785/1, i k.č.br. 784/1, sve k.o. Vukovina (Okuje 107, Okuje).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.10.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Velike Gorice u Velikoj Gorici, Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 45, soba 126 / I kat.

III. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnoga tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, Rješenje o utvrđivanju građevne čestice dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od 8 dana.

V. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Dodatne informacije možete dobiti na telefon 6566 712.

SAMOSTALNA UPRAVNA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Iva Hat Šolto, dip.ing.arh.