Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije)


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:
- građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine
na građevnim česticama k.č.br. 1132/1, 1132/2, 1132/3, 1133, 1150, 1147, 1137/4, 2430/1, 1207 i 2469 k.o. Mraclin i k.č.br. 1184, 1117/2, 1150, 1122, 1140/2, 1140/1, 1136/2, 1134/2, 1132, 1131/1, 1130/1, 1129/7 i 1129/4 k.o. Kuče.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.09.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 – soba 126.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

UPRAVNI SAVJETNIK ZA PROSTORNO
UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Ivan Cerovski, mag.ing.aedif.