Grad Velika Gorica

Obavijesti

Najava 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

vijece15. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice sazvana je za 11. srpnja 2019. godine s početkom u 13,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37. Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Velike Gorice u Radnoj zoni Rakitovec

2. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja gradonačelniku Grada Velike Gorice za potpisivanje I. Aneksa Ugovoru o sakupljanju i zbrinjavanju napuštenih ili izgubljenih životinja koji se ima sklopiti s Općinom Orle i Veterinarskom stanicom Velika Gorica

3. Prijedlog Zaključka o potpisivanju Ugovora o upravljanju sportskim objektima između Grada Velike Gorice i Ustanove za upravljanje Športsko rekreacijskim centrom Velika Gorica

4. Prijedlog Zaključka o razrješenju i izboru člana u Odbor za društvene djelatnosti

Materijali za 15. sjednicu Gradskog vijeća (OneDrive)