Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: građenje građevine stambene namjene – Mraclin


I. Pozivamo 32 suvlasnika k.č.br. 322/2 k.o. Mraclin na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine stambene namjene, 3.b. skupine na novoformiranoj građevnoj čestici 321/1 k.o. Mraclin (stara k.č.br. 321 k.o. Mraclin).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.08.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Ljudevita Posavskog 45, Velika Gorica, Soba 126, I. kat.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.