Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Zaključak o utvrđivanju Liste korisnika vrtnih parcela na obradivom zemljištu

vrtovi2Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 1/15. i 6/15.), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 17. lipnja 2019. godine donosi Zaključak o utvrđivanju Liste korisnika vrtnih parcela na obradivom zemljištu.

I.
Prihvaća se lista korisnika koji zadovoljavaju uvjete za dobivanje vrtnih parcela na obradivom zemljištu kako slijedi:

Red.broj

Ime i prezime

Adresa

Broj bodova

1.

Mladen Kavedžić Varaždinska ulica 16

8,6

2.

Jakub Kukuruzović Nikole Tesle 43

5,6

3.

Mile Kovačević Matije Gupca 6

5,4

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.