Grad Velika Gorica

Obavijesti

Najava 14. sjednice Gradskog vijeća

vijece14. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice sazvana je za 12. 06. 2019. godine s početkom u 9,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37. Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o mirovanju i utvrđivanju mandata
2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2018. godinu
a.) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2018. godinu
b.) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2018. godinu
c.) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2018. godinu
d.) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Velike Gorice za 2018. godinu
e.) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2018. godinu
f.) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2018. godinu
g.) Izvješće o provedbi Programa djelovanja za mlade Grada Velike Gorice za 2018. godinu
h.) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2018. godinu
i.) Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture
j.) Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture
3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2018
4. Izvješće o radu davatelja javne usluge VG Čistoća d.o.o.
5. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju
6. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u naselju Velika Gorica gradska četvrt Miljenko Granić
7. Prijedlog Odluke o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvu Grada Velike Gorice
8. Prijedlog Odluke o IV. izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice
9. Prijedlog Odluke o zasebnom stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Velika Gorica sjever I
10. Prijedlog Odluke o zasebnom stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Velika Gorica sjever II
11. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja gradonačelniku za potpisivanje Sporazuma o zajedničkoj suradnji Grada Velike Gorice te Općina Kravarsko, Orle, Pisarovina, Pokupsko i Rugvica na projektu „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima, (referentni broj: KK. 02.1.01).
12. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na:
a) Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika
b) Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja i ugovora o korištenju parkirališta
c) Opće uvjete isporuke komunalne usluge na javnoj tržnici na malo na području Grada Velike Gorice
13. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o izboru članova Odbora za izbor i imenovanja

Materijali za 14. sjednicu Gradskog vijeća (OneDrive)