Grad Velika Gorica

Obavijesti

Konačna lista za dodjelu bespovratne financijske potpore iz gradskog proračuna za zaštitu i održavanje tradicijske graditeljske baštine Turopolja

Temeljem članka 11. Pravilnika o dodjeli bespovratne financijske potpore iz gradskog proračuna za obnovu tradicijske graditeljske baštine Turopolja (Službeni glasnik GVG 3/2017), Povjerenstvo za provedbu Projekta obnove tradicijske graditeljske baštine donosi Konačnu listu za dodjelu bespovratne financijske potpore iz gradskog proračuna za zaštitu i održavanje tradicijske graditeljske baštine Turopolja

RB

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

ADRESA GRAĐEVINE

BROJ BODOVA

IZNOS
POTPORE

1.

Cvetković Vilenko

Tratinska 49, Lukavec

28

47.000,00

2.

Roginić Josip

Okuje 61

26

15.000,00

3.

Bačić Siniša

Vladimira Nazora 22, Mraclin

26

30.000,00

4.

Galeković Mirjana

Ladislava Galekovića 5, Mraclin

25

17.000,00

5.

Sever

Veronika

Rakitovec 168

23

30.000,00

6.

Huzjak

Šaban Marija

Vukomerić 25a

20

15.000,00

7.

Korenić

Sušec Jana

Jagodno 104

20

15.000,00

8.

Bratić Anto

Kozjača, Jerleković 12A

19

15.000,00

9.

Dijanežević Stjepan

Lomničica 51 Vel. Gorica

17

16.000,00