Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: višestambena zgrada - Kurilovec


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine stambeno-poslovne namjene, 2. skupine – višestambena zgrada (28 stanova i poslovni prostor)
na novoformiranoj građevnoj čestici 895/6 k.o. Kurilovec (Velika Gorica).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.07.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Velika Gorica, Ljudevita Posavskog 45, soba 125.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PRIVREMENA PROČELNICA
Lana Kotrman Jankeš, dipl.ing.arh.