Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Zaključak o raspodjeli sredstava za Program pozitivnog razvoja djece i prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih za 2019. godinu

Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i šport proveo je Javni poziv za dodjelu sredstava udrugama za provedbu programa pozitivnog razvoja djece i prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih. Povjerenstvo za procjenu programa odabralo je one programe koji su usklađeni s Programom javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2019. g. te obuhvaćaju područja rada s djecom izravno i sa zaposlenicima u sustavu odgoja i obrazovanja.

Radi se o programima koji podrazumijevaju raznolikost i sveobuhvatnost u pristupu pozitivnog razvoja djece i prevenciji problema u ponašanju sa ciljem jačanja zaštitnih i smanjivanja rizičnih činitelja za uključivanje u rizična ponašanja. Navedeni programi upotpunjuju postojeće sadržaje za djecu i odgovaraju na trenutne potrebe u odgojno – obrazovnom sustavu.

Zaključak o raspodjeli sredstava (PDF)