Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Vijesti

Na Europskoj konferenciji EU Children’s Summit “Europe we want” u Bukureštu, Hrvatsku predstavljaju djeca iz Dječjeg gradskog vijeća Velike Gorice

djeca1Od 4. do 7. svibnja u Bukureštu će se održati Konferencija EU Children’s Summit “Europe we want”. Za vrijeme rumunjskog predsjedanja Europskim vijećem tijekom prvih 6 mjeseci 2019. godine, resorna ministarstva u Rumunjskoj zajedno s drugim organizacijama civilnog društva i djecom te UNICEF-ovim uredima, imaju za cilj promicati prava djece, osobito dječju participaciju, kao ključni prioritet rumunjskog predsjedanja.

Tijekom rumunjskog predsjedanja bit će izrađena “Bucharest EU Children’s Declaration” koja će biti predstavljena liderima EU-a na konferenciji u Sibiu u Rumunjskoj i potom prevedena u konkretne preporuke Vijeća. Na Konferenciji će sudjelovati oko 80-ero djece i 70-ero odraslih iz cijele Europske unije.

Dječja deklaracija bit će poziv na akciju kako bi države članice uspostavile formalne mehanizme koji promiču dječju participaciju u procesima donošenja, a temeljem odluka prema Preporuci Komisije o ulaganju u djecu, Povelji Europske unije o temeljnim pravima i sukladno Konvenciji o pravima djeteta.

Na poziv Ureda UNICEF-a, Hrvatsku će predstavljati predsjednica Dječjeg gradskog vijeća Velike Gorice Mara Miličević iz OŠ Velika Mlaka, njen zamjenik Matija Dražetić iz OŠ Vukovina i savjetnica za predškolski odgoj, djecu i mlade dr.sc. Arijana Mataga Tintor. Oni će sudjelovati u aktivnostima bogatog četverodnevnog programa u kojima će se raspravljati o načinima i mogućnostima dječje participacije na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Obzirom da će Hrvatska iduće godine predsjedati Europskim vijećem, Mara i Matija će se obratiti sudionicima na zatvaranju Konferencije s porukama djece i idejom kako da čelnici Europske unije sudjelovanje djece učine svojim prioritetom i ostvare ga u praksi.