Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Izvješća o javnim raspravama u postupku zasebnog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Velika Gorica sjever I i Detaljnog plana uređenja Velika Gorica sjever II

Temeljem članka 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17 i 114/18), Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice kao Nositelj izrade prostornog plana, objavljuje:

- Izvješće o javnoj raspravi u postupku zasebnog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Velika Gorica sjever I

- Izvješće o javnoj raspravi u postupku zasebnog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Velika Gorica sjever II