Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: građenje građevine pomoćne građevine – nadstrešnica (Gorica Staklo)


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine pomoćne građevine – nadstrešnica,
na građevnoj čestici k.č.br 1129/1 k.o. Kuče.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.03.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Velika Gorica, Ljudevita Posavskog 45, soba 121.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Petra Fučkar, dipl.ing.arh.