Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine – magistralni cjevovod Velika Gorica – Kušanec DN 300


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za:
- građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine – magistralni cjevovod Velika Gorica – Kušanec DN 300
na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 695/2, 688/24, 688/1, 688/19, 688/17, 697/7, 692/2, 692/1, 698/3, 699/3, 706/4, 1726, 854/7, 854/9, 856/28, 856/29, 856/30, 854/10, 854/11, 855/2, 1727/9, 850/5, 850/1, 850/10, 850/4, 1147/3, 1126/7, 1126/9, 1126/10, 1126/8, 1126/6, 1126/5, 1125/2, 1124/4, 1158/2, 1159/19, 1159/18, 1159/1, 1159/2, 1159/3, 1159/17, 1159/15, 1159/13, 1159/11, 1159/9, 1162/3, 1163/2, 1162/1, 1118/3, 1105/2, 1105/1, 1086, 1076, 1727/15, 1017/2, 1017/1, 1016/2, 1008, 1201/1, 1201/5, 1201/4, 1732/1, 1731, 1733/1, 1734/5, 1402/1, 1420/4, 1441/1, 1441/3, 1441/2, 1463/4, 1442/3, 1442/2, 1443/2, 1439/2, 1444/50, 1444/13, 1444/14, 1444/15, 1444/16, 1444/17, 1444/18, 1444/70, 1444/19, 1444/71, 1444/74, 1444/82, 1444/30, 1734/2, 1734/1, 1734/9, 1727/1, 1735/1, 1741/1, 1741/5, 1609/1, 1742, 1735/3, 1693/4, 1693/5, 1703/1 i 1704/3 k.o. Kurilovec i k.č.br. 5400/1, 5400/2, 5458/1 i 5458/3 k.o. Velika Gorica.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.03.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Velika Gorica, Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 45 – soba 126.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

UPRAVNI SAVJETNIK ZA PROSTORNO
UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Ivan Cerovski, mag.ing.aedif.