Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Javni poziv za prijavu radova za Stručni skup ‘Sretni i kompetentni u inovativnom i otvorenom dječjem vrtiću’ koji će se održati povodom Dana dječjih vrtića Grada Velike Gorice

Programski odbor Dana dječjih vrtića Grada Velike Gorice objavljuje Javni poziv za prijavu radova za Stručni skup koji će se održati povodom Dana dječjih vrtića Grada Velike Gorice na temu: Sretni i kompetentni u inovativnom i otvorenom dječjem vrtiću. Stručni skup održat će se od 2. do 3. travnja 2019. u Velikoj Gorici.

O Stručnom skupu:

Stručni skup namijenjen je odgojiteljima, učiteljima i stručnim suradnicima iz odgojno-obrazovnih ustanova kao i drugim stručnjacima koji se bave ranim i predškolskim odgojem i obrazovanjem.
Ovim skupom želimo potaknuti odgojitelje, učitelje razredne nastave i stručne suradnike koji rade u vrtićima i osnovnim školama, kao i drugim ustanovama, udrugama i institucijama koje se bave odgojem i obrazovanjem djece da aktivnim sudjelovanjem u radu Stručnoga skupa pridonesu otvaranju i raspravi zajedničkih tema sa ciljem kvalitetne suradnje svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa. Tema skupa Sretni i kompetentni u inovativnom i otvorenom dječjem vrtiću podrazumijeva predstavljanje različitih načina rada s djecom i roditeljima u dječjim vrtićima koji razvijaju vlastite autentične koncepte djelovanja u širem kontekstu zajednice. Cilj Stručnog skupa je razmjena iskustava i dobre prakse kao i prezentacija suvremenih znanja i spoznaja iz područja predškolske djelatnosti.
Zainteresirani sudionici skupa pozvani su poslati svoje radove, koji će, u slučaju pozitivne recenzije, biti predstavljeni na Stručnom skupu i javno objavljeni.
Način aktivnog sudjelovanja: usmeno izlaganje, radionica, poster prezentacija

Upute za pripremu i slanje sažetaka:
Autori trebaju naznačiti koji način sudjelovanja prijavljuju.
Usmeno izlaganje i poster: Potrebno je poslati sažetak rada uz ime autora i naziv institucije. Preporuča se obim sažetka od 200 do 300 riječi i 3 do 5 ključnih riječi.
Radionica: Potrebno je poslati sažetak radionice uz ime autora i naziv institucije. Preporuča se obim sažetka od 200 do 300 riječi i 3 do 5 ključnih riječi. Uz sažetak, potrebno je dostaviti i koncept radionice koji će prikazati način rada, ciljeve i ishode koji se radionicom žele postići.

Sažeci se dostavljaju elektroničkom poštom na adresu djeca@gorica.hr
do 22. veljače 2019.
Programski odbor će pregledati prijavljene sažetke i donijeti odluku o njihovu prihvaćanju za izlaganje na Stručnom skupu. U slučaju objektivne potrebe, Programski odbor ima pravo zatražiti od autora promjenu i prilagodbu rada u odnosu na način sudjelovanja.
U slučaju potrebe za dodatnim informacijama možete se javiti u UO za predškolski odgoj, školstvo i šport na e-mail djeca@gorica.hr