Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Obavijest o pokretanju postupka zasebnog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Velika Gorica sjever I i Detaljnog plana uređenja Velika Gorica sjever II

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17), Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice kao Nositelj izrade prostornog plana, objavljuje Obavijest o pokretanju postupka zasebnog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Velika Gorica sjever I i Detaljnog plana uređenja Velika Gorica sjever II.

Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj 11. sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine, donijelo je Odluku o izradi odluke o zasebnom stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Velika Gorica sjever I, KLASA:021-04/2018-03/100, URBROJ:238-31-11-2018-1 od 20.12.2018. godine, kao i Odluku o izradi odluke o zasebnom stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Velika Gorica sjever II, KLASA:021-04/2018-03/101, URBROJ: 238-31-11-2018-1 od 20.12.2018. godine te su time započeli postupci zasebnog stavljanja izvan snage navedenih prostornih planova.

U postupku zasebnog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Velika Gorica sjever I kao i u postupku zasebnog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Velika Gorica sjever II provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, u dnevnom tisku, na mrežnoj stranici Grada Velike Gorice: www.gorica.hr te na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja: www.mgipu.hr

Detaljne informacije o postupcima zasebnog stavljanja izvan snage navedenih prostornih planova mogu se dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica, odnosno na telefone 01/62 69 961 i 01/62 69 962.