Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Najava 10. sjednice Gradskog vijeća

vijece10. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice sazvana je za 28. 11. 2018. godine s početkom u 11,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37. Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Velike Gorice

2. Prijedlog Odluke vrijednosti boda za utvrđivanje komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine na području Grada Velike Gorice

3. Prijedlog Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka s obzirom na lebdeće čestice PM2,5 na području Grada Velike Gorice

4. Prijedlog Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Velike Gorice

5. Prijedlog Zaključka o potpisivanju Sporazuma gradonačelnikâ za klimu i energiju (Covenat of Mayors for climate and energy)

6. Prijedlog Zaključka o dodjeli javnih priznanja GVG za 2018. godinu

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica

8. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja DV Velika Gorica

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja POU Velika Gorica

10. Prijedlog Zaključka o odobrenju Programa rada Savjeta mladih GVG za 2019. godinu

Materijali za 10. sjednicu Gradskog vijeća (OneDrive)