Grad Velika Gorica

Vijesti

Grad ishodio građevinsku dozvolu za gradnju novog Reciklažnog dvorišta Velika Gorica

vgcistocaNovo RD Velika Gorica zamijenit će postojeće koje se nalazi na lokaciji velikogoričkog „Sajmišta“ u Ulici Ivana Gorana Kovačića, a nalazit će se u budućem produžetku Ulice Franje Boška Kirinčića u Kurilovcu, južno od Sajmišta, na zemljištu koje je UPU-om Velike Gorice određeno kao komunalna zona.

Dana 16. studenoga 2018. godine Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Velike Gorice izdao je Građevinsku dozvolu za građenje građevine infrastrukturne namjene, sustava gospodarenja otpadom – reciklažno dvorište s objektom za zaposlene, centar za ponovnu uporabu (CPU) i pretovarna stanica, 2. skupine, ili kraće: Reciklažno dvorište Velika Gorica.

Građevina će se nalaziti uz budući produžetak Ulice Franje Boška Kirinčića prema „istočnoj obilaznici“ Velike Gorice. Reciklažno dvorište zauzimat će površinu od oko 3.000 m2, a u sklopu dvorišta izgradit će se i građevina Centra za ponovnu uporabu (proizvoda izdvojenih iz tokova otpada), prva nova građevina takve vrste u Hrvatskoj. Centar će se sastojati od skladišta ulazne robe, radionica za čišćenje i popravke te skladišta i trgovine obnovljenih predmeta spremnih za prodaju. Ova je građevina ključna za ostvarenje prvog stupnja aktivnosti u hijerarhiji kružnog gospodarenja otpadom – izbjegavanja stvaranja otpada i pripreme za ponovnu uporabu. Naime, građani će moći predmete koji im više nisu potrebni, a još su uvijek funkcionalni, kao što je npr. stari namještaj, bijela tehnika, elektronika, odjeća i obuća, posuđe, igračke, knjige i slično, donirati Centru, nakon čega će radnici Centra takve predmete očistiti, popraviti i obnoviti te pripremiti za prodaju po simboličnim cijenama. Centar će predmete moći i donirati potrebitima, odnosno u dobrotvorne svrhe. Na ovaj način izbjegavat će se stvaranje otpada, jer će se predmeti vratiti u uporabu prije nego što uopće postanu otpad.

Osim CPU-a koji će se električnom energijom napajati iz vlastite sunčane fotonaponske elektrane, u novoj građevini nalazit će se standardno reciklažno dvorište koje će odvojeno sakupljati sve vrste otpada propisane Dodatkom IV Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 117/2017), na prostoru znatno većem nego što je na raspolaganju u postojećem reciklažnom dvorištu, koje se mora zatvoriti, budući da se nalazi na zemljištu u privatnome vlasništvu, s kojim vlasnik ima druge razvojne planove.

Novo reciklažno dvorište biti će primjereno hortikulturno uređeno i uklopljeno u okoliš te će značajno poboljšati standard u odvojenom sakupljanju otpada na području Grada Velike Gorice i pridonijeti ispunjavanju obveza iz Zakona o otpadu, Uredbe o komunalnom otpadu i Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, o najmanje 50 % odvojeno prikupljenog otpada pripremljenog za recikliranje i ponovnu uporabu do 2020. godine.

Ured za zaštitu okoliša Grada Velike Gorice će, nadamo se uspješno kao i do sada, investicijska sredstva za izgradnju novog reciklažnog dvorišta pokušati prikupiti iz izvora koji ne će dodatno opteretiti postojeću cijenu gospodarenja otpadom.

Ovom prilikom valja spomenuti i nedavni posjet inspekcije zaštite okoliša gradskoj upravi Grada Velike Gorice, prilikom kojega je viša inspektorica zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša i energetike primijetila da je Grad Velika Gorica najdalje otišao u ispunjavanju ciljeva gospodarenja otpadom od svih gradova i općina na području koje pokriva njeno područje nadzora.

rd2