Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Vijesti

Grad ishodio građevinsku dozvolu za gradnju novog Reciklažnog dvorišta Velika Gorica

vgcistocaNovo RD Velika Gorica zamijenit će postojeće koje se nalazi na lokaciji velikogoričkog „Sajmišta“ u Ulici Ivana Gorana Kovačića, a nalazit će se u budućem produžetku Ulice Franje Boška Kirinčića u Kurilovcu, južno od Sajmišta, na zemljištu koje je UPU-om Velike Gorice određeno kao komunalna zona.

Dana 16. studenoga 2018. godine Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Velike Gorice izdao je Građevinsku dozvolu za građenje građevine infrastrukturne namjene, sustava gospodarenja otpadom – reciklažno dvorište s objektom za zaposlene, centar za ponovnu uporabu (CPU) i pretovarna stanica, 2. skupine, ili kraće: Reciklažno dvorište Velika Gorica.

Građevina će se nalaziti uz budući produžetak Ulice Franje Boška Kirinčića prema „istočnoj obilaznici“ Velike Gorice. Reciklažno dvorište zauzimat će površinu od oko 3.000 m2, a u sklopu dvorišta izgradit će se i građevina Centra za ponovnu uporabu (proizvoda izdvojenih iz tokova otpada), prva nova građevina takve vrste u Hrvatskoj. Centar će se sastojati od skladišta ulazne robe, radionica za čišćenje i popravke te skladišta i trgovine obnovljenih predmeta spremnih za prodaju. Ova je građevina ključna za ostvarenje prvog stupnja aktivnosti u hijerarhiji kružnog gospodarenja otpadom – izbjegavanja stvaranja otpada i pripreme za ponovnu uporabu. Naime, građani će moći predmete koji im više nisu potrebni, a još su uvijek funkcionalni, kao što je npr. stari namještaj, bijela tehnika, elektronika, odjeća i obuća, posuđe, igračke, knjige i slično, donirati Centru, nakon čega će radnici Centra takve predmete očistiti, popraviti i obnoviti te pripremiti za prodaju po simboličnim cijenama. Centar će predmete moći i donirati potrebitima, odnosno u dobrotvorne svrhe. Na ovaj način izbjegavat će se stvaranje otpada, jer će se predmeti vratiti u uporabu prije nego što uopće postanu otpad.

Osim CPU-a koji će se električnom energijom napajati iz vlastite sunčane fotonaponske elektrane, u novoj građevini nalazit će se standardno reciklažno dvorište koje će odvojeno sakupljati sve vrste otpada propisane Dodatkom IV Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 117/2017), na prostoru znatno većem nego što je na raspolaganju u postojećem reciklažnom dvorištu, koje se mora zatvoriti, budući da se nalazi na zemljištu u privatnome vlasništvu, s kojim vlasnik ima druge razvojne planove.

Novo reciklažno dvorište biti će primjereno hortikulturno uređeno i uklopljeno u okoliš te će značajno poboljšati standard u odvojenom sakupljanju otpada na području Grada Velike Gorice i pridonijeti ispunjavanju obveza iz Zakona o otpadu, Uredbe o komunalnom otpadu i Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, o najmanje 50 % odvojeno prikupljenog otpada pripremljenog za recikliranje i ponovnu uporabu do 2020. godine.

Ured za zaštitu okoliša Grada Velike Gorice će, nadamo se uspješno kao i do sada, investicijska sredstva za izgradnju novog reciklažnog dvorišta pokušati prikupiti iz izvora koji ne će dodatno opteretiti postojeću cijenu gospodarenja otpadom.

Ovom prilikom valja spomenuti i nedavni posjet inspekcije zaštite okoliša gradskoj upravi Grada Velike Gorice, prilikom kojega je viša inspektorica zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša i energetike primijetila da je Grad Velika Gorica najdalje otišao u ispunjavanju ciljeva gospodarenja otpadom od svih gradova i općina na području koje pokriva njeno područje nadzora.

rd2