Grad Velika Gorica

Obavijesti

Savjetovanje s javnošću: Nacrt Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2019. godini

Ovim se Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini na području Grada Velike Gorice u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se razumijevaju obavljanjem komunalnih djelatnosti:

- održavanja nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina
- održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila
- odvodnje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
- održavanja javnih zelenih površina,
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
- održavanja groblja i krematorija unutar groblja,
- održavanja čistoće javnih površina,
- održavanje javne rasvjete.

Savjetovanje s javnošću traje od 17.10.2018. do 15.11.2018.

Priloženo:

Nacrt Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velika Gorica za 2019. godinu (ZIP)